Sist oppdatert 24. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere.

Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre.

Utdanningen het tidligere helsesøsterutdanning.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Ulik varighet, men som oftest treårig bachelor i sykepleie, og spesialisering på 1 til 2 år.

Varighet

Ulik varighet, men som oftest treårig bachelor i sykepleie, og spesialisering på 1 til 2 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 861101 - Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag
 • 761115 - Master, helsesykepleie, toårig
 • 761101 - Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap
 • 661101 - Helsesykepleierutdanning

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 861101 - Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag
 • 761115 - Master, helsesykepleie, toårig
 • 761101 - Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap
 • 661101 - Helsesykepleierutdanning

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag (861101)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.