Nøkkelinformasjon

Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere.

Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre.

Utdanningen het tidligere helsesøsterutdanning.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag (861101)
  • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
  • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
  • Helsesykepleierutdanning (661101)

Relevante yrker