Nøkkelinformasjon

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger.

For å ta videreutdanning må du ha fullført en bachelor i sykepleie, ha autorisasjon som sykepleier og vanligvis ha jobbet ett til to år som sykepleier. Dette kan du lese mer om på den enkelte videreutdanning.

Det finnes blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Viser 138 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Akuttsykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Anestesisykepleie Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Anestesisykepleie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Anestesisykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Anestesisykepleie - videreutdanning Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Autismespektertilstander, teori Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Avansert klinisk allmennsykepleie, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Avansert sykepleie - videreutdanning Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avhengighetsproblematikk Master og høyere Nord universitet
Barnesykepleie Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Barnesykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnesykepleie - videreutdanning Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Demens og alderspsykiatri, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser Master og høyere Nord universitet
Dermatologisk sykepleie, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Diabetessykepleie Master og høyere Nord universitet
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå (761199)
 • Master, klinisk sykepleie, kardiologisk, toårig (761120)
 • Master, klinisk sykepleie (avansert klinisk sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, og operasjonssykepleie), toårig (761119)
 • Master, sykepleie, kreft, toårig (761118)
 • Master, avansert klinisk nyfødtsykepleie, toårig (761117)
 • Master, klinisk sykepleie, diabetes, toårig (761116)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig (761114)
 • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • Master, jordmorfag, toårig (761107)
 • Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • Jordmorutdanning, toårig (761105)
 • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap (761103)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnepalliasjon (661134)
 • Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere (661133)
 • Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander (661132)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri (661130)
 • Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661129)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • Videreutdanning i sykepleie, dermatologisk sykepleie (661126)
 • Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)
 • Videreutdanning for jordmødre (661118)
 • Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661109)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (769999)
 • Master, gerontologi, toårig (769939)
 • Master, avansert klinisk allmennsykepleie, toårig (761121)
 • Master, klinisk sykepleie med spesialisering, toårig (761122)
 • Master, klinisk sykepleie med spesialisering, toårig (761122)