Nøkkelinformasjon

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger.

For å ta videreutdanning må du ha fullført en bachelor i sykepleie, ha autorisasjon som sykepleier og vanligvis ha jobbet ett til to år som sykepleier. Dette kan du lese mer om på den enkelte videreutdanning.

Det finnes blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Viser 119 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Akuttsykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Anestesisykepleie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Anestesisykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Autismespekterdiagnoser, tiltak og intervensjoner Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Avansert sykepleie Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avhengighetsproblematikk Master og høyere Nord universitet
Barn og unges psykiske helse i et folkehelseperspektiv Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Barnesykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Demens og alderspsykiatri, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Dermatologisk sykepleie, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Diabetessykepleie Master og høyere Nord universitet
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
E-helse- digital samhandling og velferdsteknologi Master og høyere Nord universitet
Epidemiologi og befolkningshelse Master og høyere Nord universitet
Ernæring Master og høyere Nord universitet
Fedmebehandling og -forebygging; barn Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fedmebehandling og -forebygging; voksen Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå (761199)
 • Master, klinisk sykepleie, kardiologisk, toårig (761120)
 • Master, klinisk sykepleie (avansert klinisk sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, og operasjonssykepleie), toårig (761119)
 • Master, sykepleie, kreft, toårig (761118)
 • Master, avansert klinisk nyfødtsykepleie, toårig (761117)
 • Master, klinisk sykepleie, diabetes, toårig (761116)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig (761114)
 • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • Master, jordmorfag, toårig (761107)
 • Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • Jordmorutdanning, toårig (761105)
 • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap (761103)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnepalliasjon (661134)
 • Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere (661133)
 • Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander (661132)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri (661130)
 • Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661129)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • Videreutdanning i sykepleie, dermatologisk sykepleie (661126)
 • Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)
 • Videreutdanning for jordmødre (661118)
 • Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661109)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (769999)
 • Master, gerontologi, toårig (769939)
 • Master, avansert klinisk allmennsykepleie, toårig (761121)
 • Master, klinisk sykepleie med spesialisering, toårig (761122)
 • Master, klinisk sykepleie med spesialisering, toårig (761122)