Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 209053

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du lære å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper? Etter fullført studium er du sikret et allsidig yrke og tilgang til et stort jobbmarked.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Teori og praksis er jevnt fordelt på studiet. Deler av undervisningen foregår i HINNs øvingsavdeling der du lærer grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møter med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Forelesninger vil i hovedsak foregå som videooverføring fra studiested Elverum til studiesenteret i Kongsvinger. Lokale lærere er tilgjengelige på studiesenteret og veileder studenter i teoretiske emner, i praksis og i øvingsavdelingen.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Helseattest og Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført studium kan du spesialisere deg, blant annet innen eldreomsorg, kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, administrasjon og ledelse, helsesykepleier, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk allmennsykepleie hos oss.

Samtlige videreutdanningstilbud ved høgskolen som er rettet mot studenter med fullført bachelor i sykepleie finner du her.

Utveksling

HINNs sykepleiestudenter kan søke om å tilrettelagt utvekslingsopphold hos HINNS samarbeidspartnere internasjonalt. I fjerde semester kan du gjennomføre praksis i Namibia eller ta del i et folkehelseprosjekt i Indonesia.

Du kan også gjennomføre fjerde eller femte semester ved Augustana University i USA.

Er du interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å gjennomføre deler av praksisstudiene i Norden.

Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, samtidig som du får annet faglig perspektiv inn i din sykepleieutdanning. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie - Kongsvinger

Alle utdanninger innen