Videreutdanning for sykepleiere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning.

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesøsterutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Varighet

1-2 år

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning (krav til praksis kan variere).

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sykepleiefag › Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
  • ... › Sykepleiefag › Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, anestesi, toårig (761109)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, barn, toårig (761112)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, intensiv, toårig (761110)

Utdanninger

Tittel Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisjukepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert gerontologi - en tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Diabetesbehandling og diabetesomsorg Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig ledelse for sykepleiere Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatri, eldreomsorg og ledelse (Nettbasert) Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatrisk vurderingskompetanse Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Kardiologi Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Uroterapi Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - deltid Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - heltid Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie, deltid Erfaringsbasert master Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie: Valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialsykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sykepleie Master, 2 år Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyfødtsykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyresykepleier Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spedbarn og småbarns psykiske helse Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Suppleringsopptak til master i klinisk sykepleie Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldre, helse og samfunn Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, kreftsykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sår Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisjukepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert gerontologi - en tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig ledelse for sykepleiere Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatrisk vurderingskompetanse Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Kardiologi Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Uroterapi Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - deltid Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - heltid Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie, deltid Erfaringsbasert master Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie: Valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialsykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sykepleie Master, 2 år Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyfødtsykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyresykepleier Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spedbarn og småbarns psykiske helse Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Suppleringsopptak til master i klinisk sykepleie Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, kreftsykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sår Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Diabetesbehandling og diabetesomsorg Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatri, eldreomsorg og ledelse (Nettbasert) Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldre, helse og samfunn Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak