Nøkkelinformasjon

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. 

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Viser 85 utdanninger
Tittel Studienivå Lærested
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Anestesisykepleie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Anestesisykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Anestesisykepleie (innpass), deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Avansert sykepleie Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Barnesykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Geriatrisk helsearbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Helsesykepleie - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Helsesykepleie - master Master og høyere Universitetet i Stavanger
Helsesykepleie, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Intensivsykepleie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Intensivsykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Intensivsykepleie (innpass), deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Jordmorfag Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Jordmorfag Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Jordmorfag - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Jordmorfag - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)
 • Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661129)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri (661130)
 • Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander (661132)
 • Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere (661133)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnepalliasjon (661134)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap (761103)
 • Master, klinisk sykepleie, diabetes, toårig (761116)
 • Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig (761114)
 • Master, avansert klinisk nyfødtsykepleie, toårig (761117)
 • Master, sykepleie, kreft, toårig (761118)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Master, klinisk sykepleie (avansert klinisk sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, og operasjonssykepleie), toårig (761119)
 • Master, klinisk sykepleie, kardiologisk, toårig (761120)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)
 • Videreutdanning for jordmødre (661118)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661109)
 • Videreutdanning i sykepleie, dermatologisk sykepleie (661126)
 • Jordmorutdanning, toårig (761105)
 • Master, jordmorfag, toårig (761107)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå (761199)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)