Nøkkelinformasjon

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. 

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Det finnes 76 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsjukepleie for eldre; Svikt i vitale funksjonar Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie (innpass), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert sykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatrisk helsearbeid, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie - master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie (innpass), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)
 • Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661129)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri (661130)
 • Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander (661132)
 • Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere (661133)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnepalliasjon (661134)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap (761103)
 • Master, klinisk sykepleie, diabetes, toårig (761116)
 • Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig (761114)
 • Master, avansert klinisk nyfødtsykepleie, toårig (761117)
 • Master, sykepleie, kreft, toårig (761118)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Master, klinisk sykepleie (avansert klinisk sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, og operasjonssykepleie), toårig (761119)
 • Master, klinisk sykepleie, kardiologisk, toårig (761120)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)