Nøkkelinformasjon

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. 

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Viser 110 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Akuttsykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Anestesisykepleie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Anestesisykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Anestesisykepleie (innpass), deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Autismespekterforstyrrelser, teori Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avansert sykepleie Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avhengighetsproblematikk Master og høyere Nord universitet
Barnesykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Deltakelse og inkludering Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Demens og alderspsykiatri, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Dermatologisk sykepleie, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
E-helse- digital samhandling og velferdsteknologi Master og høyere Nord universitet
Epidemiologi og befolkningshelse Master og høyere Nord universitet
Ernæring Master og høyere Nord universitet
Forebyggende arbeid med barn og unge, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Funksjonshemming og samhandling, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Geriatri, gerontologi og faglig ledelse Master og høyere Nord universitet
Helsefaglig utviklingsarbeid - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå (761199)
 • Master, klinisk sykepleie, kardiologisk, toårig (761120)
 • Master, klinisk sykepleie (avansert klinisk sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, og operasjonssykepleie), toårig (761119)
 • Master, sykepleie, kreft, toårig (761118)
 • Master, avansert klinisk nyfødtsykepleie, toårig (761117)
 • Master, klinisk sykepleie, diabetes, toårig (761116)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig (761114)
 • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • Master, jordmorfag, toårig (761107)
 • Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • Jordmorutdanning, toårig (761105)
 • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap (761103)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnepalliasjon (661134)
 • Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere (661133)
 • Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander (661132)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri (661130)
 • Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661129)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • Videreutdanning i sykepleie, dermatologisk sykepleie (661126)
 • Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)
 • Videreutdanning for jordmødre (661118)
 • Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661109)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (769999)