Fakta

Sted:
VID Sandvika
VID Oslo
VID Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Sykepleie
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 270
Søknadskode (SO): 251050
Sykepleie
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • 43.60 (primær)
  • 45.60 (ordinær)
Studieplasser: 225
Søknadskode (SO): 251055
Sykepleie, deltid
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 251059

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

2. januar 2024.

Om studiet

Dette er en utdanning for deg som er glad i å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger faglig dyktige, bevisste og sosialt engasjerte sykepleiere. Sykepleie er et praktisk yrke og en akademisk disiplin. På VID kan du studere sykepleie på heltid i Oslo og Bergen, eller gå et deltidsløp i Sandvika. Du finner mer informasjon om organisering av deltidsutdanningene på Helgeland og i Sandvika på nettsiden til studiet.

Studiets oppbygging

Utdanningen kvalifiserer til sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten.

Vi ønsker studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen. Et sentralt felt i utdanningen vil være å skape rom for refleksjon og systematisk arbeid med livssyn og verdier, både i personlige, faglige og samfunnsmessige perspektiv.

Læringsaktivitetene er varierte og vurderingsformer spenner fra mindre arbeidskrav til større presentasjoner og eksamener. I tredje studieår leveres en større individuell oppgave, bacheloroppgaven.

Det gis veiledning og vurdering underveis, og endelig vurdering ved slutten av hver veiledede periode i praksisstudiene. Praksisstudier utgjør 50 prosent av studieprogrammet og foregår i ulike deler av helsetjenesten, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i og utenfor institusjon.

Opptaksinformasjon

Se opptakskrav og søknadsfrister på studiesiden

Krav om politiattest.

Krav om medisinsk testing.

Læringsutbytte

Utdanningen skal gi kompetanse til å yte sykepleie til mennesker i alle aldre og med ulike lidelser. Høgskolen vil utdanne sykepleiere som viser respekt for mennesket, ydmykhet for andres livssituasjon og som har kompetanse til å yte profesjonell hjelp til pasienter på ulike nivå innenfor helsetjenesten.

Studiet har som mål å utdanne pasient- og endringsorienterte sykepleiere som har evne til tverrfaglig samarbeid, kan arbeide på tvers av kulturer og livssyn og som kan gi helhetlig omsorg.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen