Nøkkelinformasjon

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Utdanninger

  • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
  • Fagskoleutdanning, elkraft, toårig (555118)
  • Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig (555119)