Nøkkelinformasjon

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Gjennom utdanningen får innføring i kommunikasjon og bruk av digitale verktøy. Du lærer også å beherske moderne databaserte systemer og verktøy for å styre økonomi og administrasjon. 

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, HMS og økonomi knyttet til elektroteknisk virksomhet.

Fagretningen omfatter fordypningene:

  • Automatisering
  • Elektronikk
  • Elkraft

Utdanninger

Det er 39 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode
Automatisering Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen i Hordaland F-TEK-AUT0002
Automatisering Fagskole, Høyere fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Automatisering Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen Vestfold og Telemark F-TEK-INA0001
Automatisering - nettstøttet studium med samlinger Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen i Hordaland F-TEK-AUT0002
Automatisering, deltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskulen i Sogn og Fjordane F-TEK-AUT0007
Automatisering, heltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken F-TEK-AUT0006
Automatisering, heltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-TEK-AUT0004
Automatisering, heltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen Rogaland F-TEK-AUT0005
Automatisering, heltid Fagskolen Møre og Romsdal F-TEK-AUT0003
Automatisering, heltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskulen i Sogn og Fjordane F-TEK-AUT0007
Automatisering, nettbasert Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken F-TEK-AUT0006
Automatisering, nettbasert Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-TEK-AUT0004
Automatisering, nettbasert Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen i Agder F-TEK-AUT0001
Bygningsautomatisering Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen Vestfold og Telemark F-TEK-BYA0001
Bygningsautomatisering (fordypning) Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Vestfold og Telemark
Datasenter infrastrukturteknikk Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Elektronikk Fagskole, Høyere fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole F-TEK-ELE0004
Elektronikk Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen Vestfold og Telemark F-TEK-ELE0001
Elektrotekniker Fagskole, Fagskolestudium Fagskolen Vestfold og Telemark F-TEK-ELT0001
Elkraft Fagskole, Høyere fagskolegrad Fagskolen i Hordaland F-TEK-ELK0003

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
  • Fagskoleutdanning, elkraft, toårig (555118)
  • Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig (555119)
  • Fagskoleutdanning, datasenter infrastrukturteknikk, toårig (555134)
  • Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig (555133)
  • Fagskoleutdanning, energitekniker, halvårig (555136)

Relevante yrker