Logoped Nina Persson Meek sitter på kontoret sitt.

YrkesintervjuLogoped favoritt ikon

Logoped Nina Persson Meek synes det er flott å kunne bidra til økt livskvalitet til mennesker med ulike former for kommunikasjonsvansker.

Nina Persson Meek
31 år
Logoped
Logopedene Meek & Schjelderup, Trondheim.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Helt ærlig, så valgte jeg faktisk logopedi på slump. Jeg ønsket å utdanne meg til å jobbe med mennesker som har spesielle utfordringer, og var egentlig fast bestemt på å ta en mastergrad med fordypning i psykososiale vansker blant barn og unge. Etter tre år med pedagogikk ved NTNU, var dermed planen å fortsette utdanningen ved å ta en mastergrad i spesialpedagogikk i Oslo. Før jeg kunne begynne på det, måtte jeg ta et årsstudium. Det var mens jeg gikk der, faglederne for de ulike masterstudier kom for å gi oss studenter en presentasjon av mulighetene videre. Blant dem var fagleder for logopedi. I løpet av hennes 10–15 minutters lange presentasjon av logopedi, forsto jeg at det var dette som var retningen for meg videre.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– I hovedsak dreier jobben seg om utredning og behandling av klienter med tale- og kommunikasjonsvansker. Dette kan for eksempel være mennesker som har språkskade etter slag, spise- og svelgevansker og ulike stemmevansker og stamming. En liten andel er barn med uttalevansker. I løpet av første time gjør vi en vurdering av vanskene til klienten, og behovet for behandling ut fra dette. Ved behov har vi en dialog med andre faggrupper som eventuelt jobber rundt vedkommende.

Vi skreddersyr et behandlingsforløp for hver enkelt klient, etter behov. Det gjelder å være kreativ, og samtidig gi både klient og pårørende et realistisk bilde på hva man kan oppnå. For en del kan språkvansken bety vedvarende trening resten av livet. De fleste klientene kommer hit til kontoret for time. Gjelder det eldre og uføre som har vanskelig for å komme seg hit, reiser vi til dem.

Logopedi er et fag i stadig utvikling, og vi setter jevnlig av tid til faglig oppdatering med kurs og lignende. Det er en viktig investering. Ved spesielle tilfeller kontakter jeg også gjerne logoped-kollegaer andre steder i landet, for å drøfte behandlingsopplegg. Det er et godt og åpent miljø i fagkretsen. Med eget foretak går det i tillegg en del tid på administrasjon. Det er en del å holde styr på.

logoped2_ehmurvold.jpg

Logoped Nina Persson Meek er på kontoret med en mannlig klient og bruker ulike kort med bilder i behandlingen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Logopedutdanningen i Norge er på mastergradsnivå. Vanligvis har logopeder en bachelor innen utdanning, oppvekst eller barn og ungdom, før de velger logopedi i sin mastergrad.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer nok ikke for dem som ikke trives med å komme tett på folk.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker veldig godt at fagfeltet er så bredt at det stadig byr på utfordringer. Det er i tillegg flott å bidra til økt livskvalitet til mennesker som har utfordringer med språk og spise- og svelgevansker. Jeg opplever at det er en veldig verdig jobb å ha.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg kan ikke komme på noe spesielt.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Utover den faglige interessen, må man like å jobbe med folk i dette yrket. Som logoped bør man også tåle å komme tett på folk i sårbare situasjoner. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det går an å starte opp for seg selv, slik jeg og min kollega gjorde. Da vi var ferdig utdannet, var det få utlyste stillinger eller små stillingsstørrelser tilgjengelig. Vi har en miks av oppdrag for både det offentlige og private henvendelser. Mest gunstig er det å få kontrakter på en viss størrelse, som strekker seg over tid. Ellers fins det stillinger for logopeder innen områder som PP-tjeneste, på sykehus og i kommuner, hvor de kan være tilknyttet for eksempel helsehus.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Om man har eget foretak avhenger lønn av hvor mye man jobber. Så det kan jo variere mye. Jeg kjenner ikke til hva lønnen for en logoped kan være, om man er ansatt i for eksempel kommune.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det kommer nok an på hvor i landet man bor. Det varierer fra kommune til kommune om de har egne ansatte logopeder. Der det ikke fins et offentlig tilbud, kan det i så fall være muligheter for private foretak, slik som vi har gjort.

Tekst:
Eva Hilde Murvold
    • I hovedsak dreier jobben seg om utredning og behandling av klienter med tale- og kommunikasjonsvansker.
    • Som logoped bør man tåle å komme tett på folk i sårbare situasjoner.

Yrkesbeskrivelser