Beskrivelse

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak og tildeles plass til de som skal gjennomføre fagprøve eller på bakgrunn av realkompetansevurdering. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak og tildeles plass til de som skal gjennomføre fagprøve eller på bakgrunn av realkompetansevurdering. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

Varierer.

Varighet

Varierer.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 579925 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569964 - Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig
 • 569960 - Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, halvårig
 • 569958 - Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig
 • 569956 - Fagskoleutdanning, smittevern i helsetjenesten, halvårig
 • 569955 - Fagskoleutdanning, livsmestring og folkehelse, halvårig
 • 569954 - Fagskoleutdanning, helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig
 • 569953 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569952 - Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig
 • 569951 - Fagskoleutdanning, helsefag, toårig
 • 569950 - Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig
 • 569949 - Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig
 • 569948 - Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig
 • 569947 - Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig
 • 569946 - Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig
 • 569945 - Fagskoleutdanning, sterilforsyningsteknikk og smittevern, ettårig
 • 569944 - Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig
 • 569943 - Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig
 • 569942 - Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig
 • 569940 - Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig
 • 569939 - Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig
 • 569938 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig
 • 569937 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig
 • 569936 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig
 • 569935 - Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig
 • 569934 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig
 • 569933 - Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren, ettårig
 • 569932 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569930 - Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig
 • 569929 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg, ettårig
 • 569928 - Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig
 • 569927 - Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig
 • 569926 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig
 • 569925 - Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig
 • 569924 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig
 • 569923 - Fagskoleutdanning, biopati, toårig
 • 569922 - Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov
 • 569921 - Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid
 • 569920 - Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten
 • 569919 - Fagskoleutdanning, ernæring
 • 569918 - Fagskoleutdanning, biopati
 • 569917 - Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri
 • 569916 - Fagskoleutdanning, utviklingshemning og aldring
 • 569915 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser
 • 569914 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer
 • 569913 - Fagskoleutdanning, autismeomsorg
 • 569912 - Fagskoleutdanning, soneterapi
 • 569911 - Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 569908 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg
 • 569907 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid
 • 569906 - Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid
 • 569904 - Soneterapi
 • 569903 - Naturopati
 • 569902 - Homøopatutdanning
 • 569901 - Helhetsterapi
 • 568902 - Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig
 • 565903 - Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig
 • 562903 - Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig
 • 562121 - Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig
 • 562118 - Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig
 • 562112 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig
 • 562111 - Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig
 • 562109 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig
 • 562108 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig
 • 562107 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig
 • 562105 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig
 • 561909 - Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig
 • 561907 - Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig
 • 561906 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig
 • 561905 - Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig
 • 561904 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig
 • 5619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 561205 - Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig
 • 561204 - Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig
 • 561203 - Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 569959 - Fagskoleutdanning, grønn helse- naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 579925 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569964 - Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig
 • 569960 - Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, halvårig
 • 569958 - Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig
 • 569956 - Fagskoleutdanning, smittevern i helsetjenesten, halvårig
 • 569955 - Fagskoleutdanning, livsmestring og folkehelse, halvårig
 • 569954 - Fagskoleutdanning, helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig
 • 569953 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569952 - Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig
 • 569951 - Fagskoleutdanning, helsefag, toårig
 • 569950 - Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig
 • 569949 - Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig
 • 569948 - Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig
 • 569947 - Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig
 • 569946 - Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig
 • 569945 - Fagskoleutdanning, sterilforsyningsteknikk og smittevern, ettårig
 • 569944 - Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig
 • 569943 - Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig
 • 569942 - Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig
 • 569940 - Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig
 • 569939 - Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig
 • 569938 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig
 • 569937 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig
 • 569936 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig
 • 569935 - Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig
 • 569934 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig
 • 569933 - Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren, ettårig
 • 569932 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569930 - Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig
 • 569929 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg, ettårig
 • 569928 - Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig
 • 569927 - Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig
 • 569926 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig
 • 569925 - Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig
 • 569924 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig
 • 569923 - Fagskoleutdanning, biopati, toårig
 • 569922 - Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov
 • 569921 - Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid
 • 569920 - Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten
 • 569919 - Fagskoleutdanning, ernæring
 • 569918 - Fagskoleutdanning, biopati
 • 569917 - Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri
 • 569916 - Fagskoleutdanning, utviklingshemning og aldring
 • 569915 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser
 • 569914 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer
 • 569913 - Fagskoleutdanning, autismeomsorg
 • 569912 - Fagskoleutdanning, soneterapi
 • 569911 - Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 569908 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg
 • 569907 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid
 • 569906 - Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid
 • 569904 - Soneterapi
 • 569903 - Naturopati
 • 569902 - Homøopatutdanning
 • 569901 - Helhetsterapi
 • 568902 - Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig
 • 565903 - Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig
 • 562903 - Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig
 • 562121 - Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig
 • 562118 - Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig
 • 562112 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig
 • 562111 - Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig
 • 562109 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig
 • 562108 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig
 • 562107 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig
 • 562105 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig
 • 561909 - Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig
 • 561907 - Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig
 • 561906 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig
 • 561905 - Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig
 • 561904 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig
 • 5619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 561205 - Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig
 • 561204 - Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig
 • 561203 - Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 569959 - Fagskoleutdanning, grønn helse- naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig (569964)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, halvårig (569960)
 • Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig (569958)
 • Fagskoleutdanning, smittevern i helsetjenesten, halvårig (569956)
 • Fagskoleutdanning, livsmestring og folkehelse, halvårig (569955)
 • Fagskoleutdanning, helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig (569954)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, helsefag, toårig (569951)
 • Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig (569950)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig (569949)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)
 • Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig (569947)
 • Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig (569946)
 • Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig (569946)
 • Fagskoleutdanning, sterilforsyningsteknikk og smittevern, ettårig (569945)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig (569944)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
 • Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig (569939)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig (569936)
 • Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren, ettårig (569933)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig (569930)
 • Fagskoleutdanning, eldreomsorg, ettårig (569929)
 • Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig (569925)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • Fagskoleutdanning, biopati, toårig (569923)
 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov (569922)
 • Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid (569921)
 • Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten (569920)
 • Fagskoleutdanning, ernæring (569919)
 • Fagskoleutdanning, biopati (569918)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri (569917)
 • Fagskoleutdanning, utviklingshemning og aldring (569916)
 • Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser (569915)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer (569914)
 • Fagskoleutdanning, autismeomsorg (569913)
 • Fagskoleutdanning, soneterapi (569912)
 • Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning (569911)
 • Medisinsk sekretær, ettårig (569910)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer (569909)
 • Fagskoleutdanning, eldreomsorg (569908)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid (569907)
 • Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid (569906)
 • Soneterapi (569904)
 • Naturopati (569903)
 • Homøopatutdanning (569902)
 • Helhetsterapi (569901)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig (565903)
 • Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig (562903)
 • Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig (562121)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig (561909)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • Pleie- og omsorgsfag, andre (5619)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
 • Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig (543107)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse- naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ (569959)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.