Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Bjørkelangen
Rud

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Bjørkelangen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0002

Studiested

Bjørkelangen

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

1631-50

Rud

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0002

Studiested

Rud

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1631-58

Om studiet

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 år har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.

Studentene skal gjennom videreutdanningen tilegne seg breddekompetanse innen demens- og alderspsykiatrisk helsearbeid, samt kunnskap om aktuelt lovverk og utvikle samhandlingskompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsorganene.

Studiet er rettet mot helsepersonell med videregående helsefaglig utdanning og relevant praksis.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres enten som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2.    Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
3.    Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
4.    Organisering, system og ledelse
5.    Praksis
6.    Hovedprosjekt

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller
c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanseRealkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Gjelder spesielt for helse- og oppvekstfagene:

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen til det aktuelle studiet, under Studier.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen