Beskrivelse

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Du får god kompetanse innen administrative oppgaver og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Varighet

1-2 år deltid

Varighet

1-2 år deltid


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569949 - Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig
 • 569932 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569924 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig
 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 543106 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569949 - Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig
 • 569932 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569924 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig
 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 543106 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig (569949)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer (569909)
 • Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig (543107)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig (543106)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.