Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Du får god kompetanse innen administrative oppgaver og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig (569949)
  • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
  • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
  • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
  • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer (569909)
  • Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig (543107)
  • Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig (543106)

Relevante yrker