Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningen er en fordypning i helse- og oppvekstfag. Utdanningen omfatter forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering av alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og rusrelaterte lidelser.

Videreutdanningen omfatter også forebyggende arbeid, psykososiale problem hos barn og unge, tidlig intervensjon, arbeid med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rusrelaterte lidelser.

Utdanninger

Det finnes 23 utdanninger innen dette feltet.

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
  • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
  • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
  • Fagskoleutdanning, erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, ettårig (562116)
  • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid (569907)
  • Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig (569947)
  • Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig (569950)
  • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
  • Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid (569906)