Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Levanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0005

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

1660-37

Om studiet

Deltid ved Thyf Levanger. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Utdanningen i barsel- og barnepleie gir deg opplæring i svangerskap, fødsel og barseltid, det nyfødte barnet, prematuritet og barnesykepleie. Fordypningen gir deg dybdekompetanse på det spesifikke fagfelt knyttet til barsel- og barnepleie.

Utdanningen kvalifiserer til stilling som barnepleier ved føde- og barselavdelinger, nyfødtintensivavdeling og barneavdelinger i tillegg til stilling i barnebolig og barnehjem, barnehage, asylmottak og skole samt som personlig assistent for barn.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen