Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Utdanninger

Det er 18 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Fagskole, Fagskolegrad Lukas fagskole
Grønn helse Fagskole, Fagskolestudium Norges grønne fagskole – Vea
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad AOF Fagskolen
Miljøarbeid innen rus Fagskole, Fagskolegrad Folkeuniversitetets fagskole
Miljøarbeid innen rus - Kveldstid Fagskole, Fagskolegrad AOF Østfold
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Fagskolen
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad AOF Norge
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Oslo
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Målrettet miljøarbeid, deltid 2 år Fagskole Fagskolen i Viken
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, modulbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskole, Fagskolestudium AOF Fagskolen
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole, Fagskolestudium Nordland fagskole
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Agder
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole, Fagskolestudium Fagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Rogaland

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig (562113)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser (562102)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid (562103)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid (661303)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)