Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Utdanninger

Det er 19 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad AOF Norge
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-HEL-MMU0001
Målrettet miljøarbeid, deltid 2 år Fagskole Fagskolen i Viken
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Rogaland F-HEL-TVM0002
Miljøarbeid innen rus - Kveldstid Fagskole, Fagskolegrad AOF Østfold
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, modulbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Agder F-HEL-TVM0001
Grønn helse Fagskole, Fagskolestudium Norges grønne fagskole – Vea
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole, Fagskolestudium Nordland fagskole F-HEL-TVM0003
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Fagskole, Fagskolegrad Lukas fagskole
Miljøarbeid innen rus Fagskole, Fagskolegrad Folkeuniversitetets fagskole
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskole, Fagskolegrad AOF Fagskolen
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Oslo
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad AOF Fagskolen
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad AOF Fagskolen
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskole, Fagskolestudium AOF Fagskolen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig (562113)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser (562102)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid (562103)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid (661303)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)