Nøkkelinformasjon

Logo for Nasjonalt senter for aldring og helse
Logo for Nasjonalt senter for aldring og helse

Studiested

Alta
Bergen
Drammen
Tønsberg

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Gratis utdanning, 600 kr adm.avgift årlig

Studieform

Nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Tønsberg, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0001

Studiested

Tønsberg

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

7581-1

Drammen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0001

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

7581-5

Alta, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0001

Studiested

Alta

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

7581-9

Bergen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

7581-10

Om studiet

Utdanning for deg som ønsker å arbeide personsentrert og har behov for økt kompetanse innen demens, psykiske sykdommer hos eldre, forståelse av utfordrende atferd, pårørendes situasjon og miljøbehandling. Utdanningen er aktuell for arbeidsplasser som trenger en ressursperson i miljøbehandling

Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og den gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet. Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse. Studiet er nettbasert med en ukesamling i starten av hvert semester. Utover det møter studentene studieleder og medstudenter til veiledning og samarbeid i læringsgrupper på nett.

Fagskolen aldring og helse er godkjent av NOKUT og tilbyr formelle videreutdanninger som gir 60 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert med fysiske fellessamlinger (to ganger per år). Det foregår læringsgrupper på nett. Studentene får tilhørighet til en klasse.
Praksis er på egen arbeidsplass, flere studieoppgaver gjennomføres på arbeidsplassen og det inngås avtale fagskole-arbeidsplass. 
Studentene får individuell oppfølging og veiledning.
Utdanningen er på deltid over to år og gir 60 studiepoeng

Opptakskrav

Søkere må være autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør.

God nettilgang og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (helst Microsoft Word) er en forutsetning for å kunne gjennomføre utdanningen.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse som er etterspurt innen helse- og omsorgstjenestene.

Alle utdanninger innen