Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Videreutdanningen skal bidra til at yrkesutøvere yter systematisk og effektivt habilitering- og rehabiliteringsarbeid både på individ- og systemnivå.

Utdanningen fokuserer på brukernes perspektiv, funksjonshemming og redusert funksjonsevne, deltakelse og likestilling, funksjons- og mestringsevne, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, brukerrollen, individuell plan og helhetlig tenkning og planlegging av rehabilitering som virksomhet.

Se alle fagskoletilbud innen helsefag.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig (569958)
  • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)
  • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)
  • Fagskoleutdanning, tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng (561915)
  • Fagskoleutdanning, palliativ omsorg, ettårig (561912)
  • Fagskoleutdanning, hverdagsrehabilitering, halvårig (561911)
  • Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig (561909)
  • Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
  • Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
  • Fagskoleutdanning, rehabilitering (561902)