Nøkkelinformasjon

Fagskolestudier innen velferdsteknologi. Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, velferdsteknologi for kommunene, halvårig (562908)
  • Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, digitalisering og e-helse, 10 studiepoeng (562907)
  • Fagskoleutdanning, implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten – helsearbeiderens nye rolle, 10 studiepoeng (562906)
  • Fagskoleutdanning, møtet mellom teknologi og omsorg – muligheter og utfordringer knyttet til velferdsteknologi, 10 studiepoeng (562905)
  • Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig (562903)