Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

2000,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

15. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Fagskoleutdanningen i Demens og alderspsykiatri vil styrke den nødvendige kompetansen hos yrkesutøveren innen demens og alderspsykiatri. I tillegg skal studiet gjøre yrkesutøveren i stand til å forstå og anvende velferdsteknologi i sin arbeidshverdag.

Samfunnet har et voksende behov for yrkesutøvere som kan ta i bruk teknologi. Fremover vil det bli flere eldre i Norge, noe som vil påvirke både økonomi, helse og omsorgstjenester i arbeidslivet. Samfunnet har som mål å møte eldrebølgen med teknologi, det vi kjenner som velferdsteknologi. Kompetanse om tekniske løsninger som gjør at syke eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme blir derfor viktige kunnskaper for yrkesutøveren å ha.

For å kunne ivareta våre eldre kreves det kompetente, trygge og initiativrike medarbeidere.  Studiet skal bidra til at studentene etter endt utdanning har gode kunnskaper om demens, alderspsykiatri og velferdsteknologiens økonomiske betydning for samfunnet. Studenten skal inneha kunnskap og forståelse om hvordan teknologien kan avlaste pårørende og pleiepersonell i tillegg til å forenkle hverdagen til pleietrengende eldre.

Alle utdanninger innen