Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Utdanninger

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, nettbasert med samlinger Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Fagskolegrad Lukas fagskole
Grønn helse Fagskolestudium Norges grønne fagskole – Vea
Helhetlig miljøarbeid, deltid Fagskolegrad Nordland fagskole
Helhetlig miljøarbeid, deltid Fagskolegrad Fagskolen i Agder
Klinisk vurderingskompetanse Fagskolegrad AOF Vestlandet - Agder
Migrasjonshelse Fagskolestudium Medlearn
Miljøarbeid innen rus Fagskolegrad Folkeuniversitetets Fagskole
Miljøarbeid innen rus - kombinert nett og klasserom Fagskolegrad AOF Østfold
Miljøarbeid innen rus med fordypning hos barn og umgdom Fagskolegrad AOF Østfold
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskolegrad AOF Vestlandet - Agder
Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 30 stp Fagskolestudium Medlearn
Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming 60 stp Fagskolestudium Medlearn
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, deltid Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, modulbasert Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskolestudium AOF Vestlandet - Agder
Positiv atferdstøtte (PAS) og utfordrende atferd Fagskolegrad Fagskolen Rogaland
Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren Fagskolestudium AOF Vestlandet - Agder

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid (661303)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig (569958)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig (562121)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig (562113)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid (562103)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser (562102)
 • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)