Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0001

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20417-29

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Studiet gir kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, pårørende, syke barn og ungdommer og ungdom med funksjonsnedsettelse. Studiet gir forståelse for barn og ungdoms fysiske og psykososiale behov og ressurser, og forståelse for familiesentrert omsorg.

Undervisningsopplegg

I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning.  

Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene

Opptakskrav

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Barsel- og barnepleie kreves fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller ambulansefagarbeider.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

  • På sykehus ved føde- og barselavdeling, nyfødtintensiv og barne- og ungdomsavdeling.
  • I kommunehelsetjenesten i avlastningsbolig for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne, barnebolig, mor/barn institusjon og helsestasjon
  • Med syke barn/ungdom og barn/ungdom med funksjonshemming i barnehage, asylmottak eller skole 
  • Som personlig assistent for barn/ungdom

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen