Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig (569964)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, halvårig (569960)
 • Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig (569958)
 • Fagskoleutdanning, smittevern i helsetjenesten, halvårig (569956)
 • Fagskoleutdanning, livsmestring og folkehelse, halvårig (569955)
 • Fagskoleutdanning, helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig (569954)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, helsefag, toårig (569951)
 • Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig (569950)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig (569949)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)
 • Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig (569947)
 • Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig (569946)
 • Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig (569946)
 • Fagskoleutdanning, sterilforsyningsteknikk og smittevern, ettårig (569945)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig (569944)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
 • Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • Fagskoleutdanning, sterilforsyning og smittevern i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig (569939)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig (569936)
 • Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren, ettårig (569933)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig (569930)
 • Fagskoleutdanning, eldreomsorg, ettårig (569929)
 • Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig (569925)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • Fagskoleutdanning, biopati, toårig (569923)
 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov (569922)
 • Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid (569921)
 • Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten (569920)
 • Fagskoleutdanning, ernæring (569919)
 • Fagskoleutdanning, biopati (569918)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri (569917)
 • Fagskoleutdanning, utviklingshemning og aldring (569916)
 • Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser (569915)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer (569914)
 • Fagskoleutdanning, autismeomsorg (569913)
 • Fagskoleutdanning, soneterapi (569912)
 • Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning (569911)
 • Medisinsk sekretær, ettårig (569910)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer (569909)
 • Fagskoleutdanning, eldreomsorg (569908)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid (569907)
 • Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid (569906)
 • Soneterapi (569904)
 • Naturopati (569903)
 • Homøopatutdanning (569902)
 • Helhetsterapi (569901)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig (565903)
 • Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig (562903)
 • Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig (562121)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig (561909)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • Pleie- og omsorgsfag, andre (5619)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
 • Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig (543107)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse- naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ (569959)