Beskrivelse

Fagskoleutdanning i kosthold og ernæring for ansatte i helsesektoren.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring i relevant fagbrev

Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring i relevant fagbrev

Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

Ett år deltid.

Varighet

Ett år deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569954 - Fagskoleutdanning, helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig
 • 569943 - Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig
 • 569942 - Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig
 • 569919 - Fagskoleutdanning, ernæring

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569954 - Fagskoleutdanning, helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig
 • 569943 - Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig
 • 569942 - Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig
 • 569919 - Fagskoleutdanning, ernæring

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig (569954)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
 • Fagskoleutdanning, ernæring (569919)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.