Nøkkelinformasjon

Fagretningen Oppvekstfag gir personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Utdanninger

Viser 23 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Arbeid med de yngste barna i barnehagen Fagskolegrad Medlearn
Arbeid med de yngste barna i barnehagen - fullfinansiert Fagskolegrad Kristiania
Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen Fagskolestudium Medlearn
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage Fagskolestudium Fagskolen i Viken
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - fullfinansiert Fagskolegrad Kristiania
Arbeid med sårbare barn og unge, modulbasert Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Arbeid med sårbare barn og unge, nettbasert med samlinger Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Barn med behov for særskilt tilrettelegging 60 stp Fagskolegrad Medlearn
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Lukas fagskole
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Kristiania
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Barn med særskilte behov Fagskolegrad AOF Vestlandet - Agder
Barn med særskilte behov, deltid Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging Fagskolegrad Fagskolen Oslo
Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen Fagskolestudium Medlearn
Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO 30 stp Fagskolestudium Medlearn
Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO 60 stp Fagskolegrad Medlearn
Praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling Fagskolestudium Kristiania
Psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO Fagskolegrad Din Kompetanse AS

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig (569964)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov (569922)
 • Fagskoleutdanning, kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen (562904)
 • Fagskoleutdanning, kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen (562904)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med ungdom, ettårig (562117)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med livsmestring og helse i barnehagen, halvårig (562115)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig (562114)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig (562110)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig (562106)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag (562104)
 • Fagskoleutdanning, praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling, ett år på deltid (529903)
 • Fagskoleutdanning, Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO, ettårig (524903)
 • Fagskoleutdanning, Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO, ettårig (524903)
 • Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, ettårig (524902)
 • Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider (524901)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig (524204)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig (524203)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig (524202)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk (524201)