Beskrivelse

Fagretningen Oppvekstfag gir personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole, eller tilsvarende realkompetanse. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole, eller tilsvarende realkompetanse. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

Ett til to år, som regel på deltid.

Varighet

Ett til to år, som regel på deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569964 - Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig
 • 569942 - Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig
 • 569927 - Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig
 • 569922 - Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov
 • 562904 - Fagskoleutdanning, kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen
 • 562117 - Fagskoleutdanning, arbeid med ungdom, ettårig
 • 562115 - Fagskoleutdanning, arbeid med livsmestring og helse i barnehagen, halvårig
 • 562114 - Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig
 • 562110 - Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig
 • 562106 - Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig
 • 562104 - Fagskoleutdanning, oppvekstfag
 • 529903 - Fagskoleutdanning, praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling, ett år på deltid
 • 524903 - Fagskoleutdanning, Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO, ettårig
 • 524902 - Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, ettårig
 • 524901 - Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider
 • 524204 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig
 • 524203 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig
 • 524202 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig
 • 524201 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569964 - Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig
 • 569942 - Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig
 • 569927 - Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig
 • 569922 - Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov
 • 562904 - Fagskoleutdanning, kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen
 • 562117 - Fagskoleutdanning, arbeid med ungdom, ettårig
 • 562115 - Fagskoleutdanning, arbeid med livsmestring og helse i barnehagen, halvårig
 • 562114 - Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig
 • 562110 - Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig
 • 562106 - Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig
 • 562104 - Fagskoleutdanning, oppvekstfag
 • 529903 - Fagskoleutdanning, praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling, ett år på deltid
 • 524903 - Fagskoleutdanning, Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO, ettårig
 • 524902 - Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, ettårig
 • 524901 - Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider
 • 524204 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig
 • 524203 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig
 • 524202 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig
 • 524201 - Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig (569964)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, barn med behov for særskilt tilrettelegging ,ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov (569922)
 • Fagskoleutdanning, kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen (562904)
 • Fagskoleutdanning, kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen (562904)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med ungdom, ettårig (562117)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med livsmestring og helse i barnehagen, halvårig (562115)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig (562114)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig (562110)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig (562106)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag (562104)
 • Fagskoleutdanning, praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling, ett år på deltid (529903)
 • Fagskoleutdanning, Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO, ettårig (524903)
 • Fagskoleutdanning, Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO, ettårig (524903)
 • Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, ettårig (524902)
 • Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider (524901)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig (524204)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig (524203)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig (524202)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk (524201)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.