Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Utdanninger

Det finnes 89 utdanninger innen dette feltet.
Studier Tilbys ved
Psykisk helsearbeid AOF Fagskolen
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid AOF Fagskolen
Veiledning av lærlinger AOF Fagskolen
Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, deltid Fagskolen Oslo
Demens og alderspsykiatri, deltid Fagskolen Oslo
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, deltid Fagskolen Oslo
Veiledning av lærlinger, nettbasert Fagskolen i Viken
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolen Oslo
Helseadministrasjon, deltid Fagskolen Oslo
Demens og alderspsykiatri Fagskolen i Viken
Sterilforsyning i helsetjenesten, deltid Fagskolen Oslo
Målrettet miljøarbeid, deltid 2 år Fagskolen i Viken
Helseadministrasjon, deltid Fagskolen i Viken
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolen i Viken
Barsel og barnepleie, deltid Fagskolen i Viken
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskolen i Viken
Helse, aldring/aktiv omsorg, deltid Fagskolen i Viken
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolen i Viken
Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift, deltid Fagskolen i Agder
Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift, deltid Fagskolen i Agder
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskolen i Agder
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolen i Agder
Helse, aldring og aktiv omsorg, deltid Fagskolen i Troms
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolen i Troms
Kreftomsorg og lindrende pleie, deltid Fagskolen i Troms
Barn med særskilte behov Fagskolen Kristiania
Rehabilitering, nettbasert Fagskolen Rogaland
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolen Rogaland
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskolen Rogaland
Helse, aldring og aktiv omsorg, deltid Fagskolen Rogaland
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolen Rogaland
Veiledning, deltid Fagskolen Rogaland
Kreftomsorg og lindrende pleie Folkeuniversitetet
Rehabilitering Folkeuniversitetet
Kreftomsorg og lindrende pleie Folkeuniversitetet
Miljøarbeid innen rus Folkeuniversitetet
Barsel- og barnepleie, høst 2020 Lillestrøm Folkeuniversitetet
Psykisk helsearbeid Folkeuniversitetet
Psykisk helsearbeid Folkeuniversitetet
Psykisk helsearbeid Folkeuniversitetet
Psykisk helsearbeid Folkeuniversitetet
Miljøarbeid innen rus Folkeuniversitetet
Psykisk helsearbeid Folkeuniversitetet
Rehabilitering Fagskolen i Hordaland
Spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten Fagskolen i Hordaland
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolen i Hordaland
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolen i Kristiansund
Rehabilitering Trøndelag høyere yrkesfagskole
Kreftomsorg og lindrende pleie Trøndelag høyere yrkesfagskole
Veiledning helse og omsorg Trøndelag høyere yrkesfagskole
Barsel- og barnepleie Trøndelag høyere yrkesfagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Trøndelag høyere yrkesfagskole
Veiledning Lukas fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Lukas fagskole
Psykisk helsearbeid Medlearn
Demensomsorg og alderspsykiatri Medlearn
Kreftomsorg og lindrende pleie, deltid Nordland fagskole
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Nordland fagskole
Helse, aldring/aktiv omsorg, deltid Nordland fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Nordland fagskole
Kroniske sykdommer AOF Østfold
Kreftomsorg og lindrende pleie AOF Østfold
Miljøarbeid innen rus AOF Østfold
Psykisk helsearbeid kveld AOF Østfold
Psykisk helsearbeid Heltid på dag AOF Østfold
Rehabilitering AOF Østfold
Helse, aldring og aktiv omsorg Trøndelag høyere yrkesfagskole
Psykisk helse- og rusarbeid Fagskolen Vestfold og Telemark

 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, UTGÅTT KODE, SE NY (569922)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig (569944)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig (569925)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig (569930)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig (569941)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig (529901)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig (582902)