Mann i dress står utenfor en høy bygning.
Yrkesbeskrivelse

Hotelldirektør

favoritt ikon

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for økonomien og de ansatte på hotellet.

Som hotelldirektør (hotellsjef) har du ansvar for den daglige driften og planleggingen av det som skjer på hotellet. Arbeidsmengde og oppgaver varierer ut fra størrelsen på hotellet og antall ansatte. Du jobber med alt fra økonomisk og administrativ styring, til motivasjon og drift i alle hotellets faser og avdelinger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hotelldirektør:

  • forberede budsjett og styre økonomien 
  • være øverste ansvarlig for ansettelser og oppsigelser
  • delegere arbeidsoppgaver til mellomledere og andre ansatte
  • bygge opp under kunderelasjoner hotellet allerede har og få nye

Som ansvarlig må du regne med lange arbeidsdager og helgearbeid. For å sikre en vellykket drift av et hotell er det viktig at hotelldirektøren samarbeider tett med hovmestere, servitører, bartendere, kokker, renholdsoperatører, resepsjonister, husøkonomer og andre hotellansatte.

Den daglig driften og ansvaret for hotellet gjelder både hotellets inntekter og kostnader. Du må ha fokus på salg og markedsføring, og sjekke at strategien til hotellet følges. Som hotelldirektør jobber du også med å bygge et nettverk av samarbeidspartnere. Kunderelasjoner er viktige, og hotelldirektøren må komme i kontakt med reiselivskonsulenter og reiseledere, guider og andre yrker innenfor turisme og hotellnæringen.

Hvor jobber hotelldirektører?

Hotelldirektører arbeider i både små og store bedrifter, i store hotellkjeder eller på mindre hoteller eller moteller. Du kan arbeide både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du som leder har evne til å planlegge langt fram i tid, analysere og se sammenhenger. Du må i tillegg være flink til å takle hektiske arbeidsdager med mange utfordringer. Gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling er også nyttige egenskaper.

Utdanning

Det er vanlig å ha utdanning innenfor administrasjon, reiseliv, salg, markedsføring, hotelledelse eller økonomi. I dag er det vanlig at hotelldirektører har høyere utdanning fra universitet eller høgskole.

Hva jobber hotell- eller reiselivsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hotellsjefer
Heltid
Alle sektorer
640 personer
287 personer
353 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 720 kr
44 530 kr
50 300 kr
572 640 kr
534 360 kr
603 600 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 840 kr
44 620 kr
50 450 kr
574 080 kr
535 440 kr
605 400 kr
Varehandelssjefer
Deltid
Alle sektorer
3 315 personer
2 119 personer
1 196 personer
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 258 kr
35 320 kr
34 430 kr
41 800 kr
423 840 kr
413 160 kr
501 600 kr
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 258 kr
35 320 kr
34 430 kr
41 800 kr
423 840 kr
413 160 kr
501 600 kr
Ca 257 kr
Ca 232 kr
Ca 312 kr
41 610 kr
37 640 kr
50 510 kr
499 320 kr
451 680 kr
606 120 kr
Ca 257 kr
Ca 232 kr
Ca 312 kr
41 760 kr
37 770 kr
50 680 kr
501 120 kr
453 240 kr
608 160 kr
Varehandelssjefer
Heltid
Alle sektorer
26 952 personer
11 935 personer
15 017 personer
Ca 256 kr
Ca 231 kr
Ca 284 kr
41 500 kr
37 500 kr
46 000 kr
498 000 kr
450 000 kr
552 000 kr
Ca 256 kr
Ca 231 kr
Ca 284 kr
41 500 kr
37 500 kr
46 000 kr
498 000 kr
450 000 kr
552 000 kr
Ca 291 kr
Ca 251 kr
Ca 323 kr
47 160 kr
40 680 kr
52 310 kr
565 920 kr
488 160 kr
627 720 kr
Ca 291 kr
Ca 251 kr
Ca 323 kr
47 340 kr
40 830 kr
52 510 kr
568 080 kr
489 960 kr
630 120 kr
Hotellsjefer
Heltid
Privat
640 personer
287 personer
353 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 110 kr
42 080 kr
42 200 kr
505 320 kr
504 960 kr
506 400 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 720 kr
44 530 kr
50 300 kr
572 640 kr
534 360 kr
603 600 kr
Ca 295 kr
Ca 275 kr
Ca 310 kr
47 840 kr
44 620 kr
50 450 kr
574 080 kr
535 440 kr
605 400 kr
Varehandelssjefer
Deltid
Privat
3 313 personer
2 117 personer
1 196 personer
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 258 kr
35 300 kr
34 420 kr
41 800 kr
423 600 kr
413 040 kr
501 600 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 258 kr
35 300 kr
34 420 kr
41 800 kr
423 600 kr
413 040 kr
501 600 kr
Ca 257 kr
Ca 232 kr
Ca 312 kr
41 620 kr
37 640 kr
50 510 kr
499 440 kr
451 680 kr
606 120 kr
Ca 257 kr
Ca 232 kr
Ca 312 kr
41 770 kr
37 770 kr
50 680 kr
501 240 kr
453 240 kr
608 160 kr
Varehandelssjefer
Heltid
Privat
26 936 personer
11 924 personer
15 012 personer
Ca 256 kr
Ca 231 kr
Ca 284 kr
41 500 kr
37 500 kr
46 000 kr
498 000 kr
450 000 kr
552 000 kr
Ca 256 kr
Ca 231 kr
Ca 284 kr
41 500 kr
37 500 kr
46 000 kr
498 000 kr
450 000 kr
552 000 kr
Ca 291 kr
Ca 251 kr
Ca 323 kr
47 160 kr
40 680 kr
52 310 kr
565 920 kr
488 160 kr
627 720 kr
Ca 291 kr
Ca 251 kr
Ca 323 kr
47 340 kr
40 820 kr
52 510 kr
568 080 kr
489 840 kr
630 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker