Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Kirurger
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som utfører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.

Kirurgen er ein lege med spesialisering i kirurgi, altså operasjonar. Kirurgi er eit breitt fagfelt der du kan utdanne deg innan spesialiseringsområde som til dømes:

Dei fleste vel i dag å utdanne seg til spesialist i eitt felt, i tillegg til å vere generell kirurg, på grunn av det aukande behovet for spesialisering.

Hvor jobber kirurgar ?

Arbeidet som kirurg blir oftast utført på sjukehus, eventuelt i primærhelsetenesta eller privat praksis.

Personlige egenskaper

Som kirurg er det viktig at du likar å arbeide med menneske. Du må lytte til pasientane dine og kunne setje deg inn i deira situasjon. Du må handle raskt i krisesituasjonar og alltid ha eit blikk for heilskapen. Du må òg ha særskilt gode praktiske ferdigheiter og kommunikasjonsevner.

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanninga. Spesialistutdanninga foregår mens du jobbar som lege.

 

Hva jobber medisinutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 863101 - Dr.med.-utdanning
  • 863105 - Ph.d.-program, medisinske fag
  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763999 - Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for kirurgar ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019.

Sist kvalitetsikret den 12. april 2019, av Norsk Kirurgisk Forening, Norsk kirurgisk forening