Hvorfor valgte du dette yrket?

– Da jeg vokste opp var jeg mye med morfaren min, som var veldig praktisk og kunne fikse alt mulig. Jeg likte å hjelpe han, og fant ut av jeg også var flink med hendene. Samtidig likte jeg det teoretiske. Å bli kirurg var en måte å kombinere disse to tingene på.

Jeg begynte først med generell kirurgi, og underveis opplevde jeg alvorlig urologisk sykdom i familien. Da ble jeg engasjert og involvert i dette feltet, og valgte det som videre spesialisering. Yrket interesserte meg fordi det kombinerer det teoretiske og akademiske med praktisk håndverk. Det er fint å kunne bruke disse ferdighetene for å gjøre noe godt for folk.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Ved Haugesund Sykehus er urologi en del av den kirurgiske avdelingen, men dette kan variere litt fra sykehus til sykehus. På sykehuset har vi en vaktordning der 8–9 kirurger går i rotasjon. Vi har vakt hver niende dag og hver niende helg. Da har vi vakttelefonen og blir kontaktet når noen har behov for øyeblikkelig hjelp. Vi er et offentlig sykehus og har akutt beredskap, og må derfor veksle på ansvaret for dette. 

Dagen min begynner med et fellesmøte, hvor vi går gjennom hva som har skjedd ved avdelingen i løpet av natten eller helgen. Vi diskuterer utfordringer og pasienter. Det er gjerne litt undervisningstid også, for faglig oppdatering. Deretter har vi røntgenmøte, der røntgenlegen går gjennom bilder, som vi diskuterer og lærer å tolke. Til slutt er det intensiv-møte hvis vi har pasienter på intensivavdelingen. Når møtene er ferdige begynner arbeidet med pasienter. Jeg veksler mellom operasjoner, oppfølging av innlagte pasienter og poliklinikk. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– En urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer. Etter medisinstudiet, når en er autorisert lege, starter en et spesialiseringsløp som varer i seks og et halvt år. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du bør være fysisk i stand til å klare yrket, så om du ikke har utholdenhet og kapasitet til å gjennomføre lange operasjoner så kan det blir vanskelig. Det krever også tålmodighet, for hvis du blir sliten mister du nøyaktighet og kan få en tendens til å jobbe for fort for å bli ferdig. Så om du er utålmodig og rastløs vil nok ikke dette yrket passe. Om du ikke klarer å sitte noen timer i ro og konsentrere seg kan det også bli tungt å gjennomføre krevende studier. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at jeg kan gjøre noe konkret for å hjelpe pasienten. Alle inngrep vi gjør er standardiserte, altså det finnes en bestemt måte de skal gjøres på. Likevel er det ikke som å gi noen en tablett, du har en veldig direkte påvirkning på det som gjøres. Det er alltid en individuell måte å jobbe på, en personlig “touch” når du opererer. Alle pasienter og operasjoner er ulike, og vi må tilpasse oss og kunne justere ting underveis. Det er givende å følge pasienter over tid, og vite at du kan være med på å gjøre en forskjell. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan nok noen ganger være en krevende jobb, med lange vakter på sykehuset. Det kan være utfordrende å kombinere familieliv med at du går vakter netter, helger, julaften og nyttårsaften, for eksempel. 

Det er også tungt når noe ikke går som planlagt. Som kirurg vil du før eller senere oppleve at det skjer komplikasjoner som får følger for pasientene, og det må du kunne håndtere. Du må finne en balanse, sånn at ikke ansvaret for pasientene tar nattesøvnen fra deg, samtidig som du aldri må slutte å bry deg. Hvis dette ansvaret oppleves veldig tungt er det mulig å heller jobbe poliklinisk eller mer med diagnose og annen behandling av pasientene. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du bør være tålmodig og nøyaktig. Det er viktig å ha det rette håndlaget, i tillegg til å være teoretisk anlagt. Det passer nok best for dem som trives med å være fysisk aktive, sånn at du ikke blir for raskt sliten.

Det er en fordel å være nysgjerrig, ha et ønske om å lære mer og utvikle deg. Du bør hele tiden ønske å vite litt mer, lese og holde deg oppdatert på faget.

Du må også ha empati, og kunne kommunisere godt med ulike pasienter. Vi jobber med syke mennesker, og det er annerledes enn å være en treningsinstruktør, for eksempel. Du må kommunisere ærlig og hjelpe, og takle at ikke alle pasientene dine blir friske igjen. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Det er et stort spenn i muligheter, noe som gjelder all kirurgi. Innenfor urologi har du mulighet til å fordype deg innen ulike fagområder. Du kan velge å jobbe på store kirurgiske enheter, eller utføre mindre inngrep på en liten klinikk. Hvis du ikke lenger ønsker fysiske krevende operasjoner og vaktordninger, kan det være en mulighet å jobbe poliklinisk. Du kan jobbe som urolog i det offentlige eller private, og noen velger å starte sin egen praksis. Det er også mulig å jobbe for farmaindustrien, og være med på å utvikle medikamenter og utstyr. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– I det offentlige vil en basislønn, altså uten tillegg, kanskje ligge rundt 800 0000. Tar du med tillegg for vakter ligger en gjerne fra 1-1,2 millioner i årslønn. I det private vil lønnen avhenge av hvor mye du jobber. Når du går vakter jobber du inn en del fri, og noen velger å jobbe ekstra i friperiodene. Det kan derfor variere en del hva en tjener.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Per i dag vil jeg si at det er veldig gode muligheter. Det er mangel på urologer, jeg deler for eksempel kontor med to utenlandske leger. Norge må hente inn leger fra utlandet for å dekke dagens behov.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Du bør være tålmodig og nøyaktig. Det er viktig å ha det rette håndlaget, i tillegg til å være teoretisk anlagt.
Det er givende å følge pasienter over tid, og vite at du kan være med på å gjøre en forskjell.