Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var som 18-åring jeg bestemte meg for at jeg ville jobbe som lege. Jeg ønsket å ha et meningsfullt yrke. Valget sto mellom å bli kunstner eller lege, og valget falt på lege fordi jeg ville jobbe for andre mennesker. Min far er kirurg, så jeg hadde jo en viss forståelse for hva jobben innebar gjennom han.
Årsaken til at jeg valgte spesialisering innen øre-nese-hals var at jeg ønsket å jobbe med sanser. Det handlet om en undring over at vi opplever verden på ulike måter, – på grunn av sansene våre. Jeg ønsket også en spesialisering i et kirurgisk fag hvor jeg kan jobbe med alle aldersgrupper, noe jeg får som øre-nese-hals spesialist. Fordypning innen ørekirurgi ble jeg inspirert til av en venn som var ørekirurg.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidstiden min er stort sett delt mellom poliklinikk, vaktberedskap og operasjon. Det er travle dager med mye uforutsigbarhet. Stadig er det behov for å rokere oppgaver for å møte behov. På poliklinikken har de fleste pasientene ørekirurgiske problemstillinger. En dag i uken er jeg på høresentralen, og tar da hovedsakelig imot barn med nedsatt hørsel. To dager i uka opererer jeg. Dette er stort sett planlagte operasjoner, som hørselsforberedende operasjoner, operasjoner for å fjerne svulster og langvarige infeksjonstilstander i tinningben. Utgangspunktene er forskjellige, og vi må finne ut hvordan akustikken blir best mulig for akkurat denne pasienten. Naturen setter alltid siste strek. Det er fantastisk spennende å jobbe med! En operasjon kan ta alt fra én til åtte timer. Når jeg har vakt, jobber jeg med alt innen øre-nese-hals. Det er ofte alvorlig syke pasienter som blir raskt dårligere. Det kan gjelde å stoppe livstruende blødninger, anlegge pustehull, operere pasienter som er angrepet av kjøttetende bakterier, åpne byll, operere brudd og bløtvev skader i ansikt og halsen og så videre. Jeg går vakter både på helger og kvelder. I tillegg bytter vi på å være på sengeposten. Da jobber jeg mest med pasienter som har kreft i øre- nese- hals området.

I denne jobben er det et kontinuerlig behov for å holde seg faglig oppdatert, enten gjennom å lese eller gjøre egen forskning. I tillegg kommer de administrative oppgavene som dreier seg om budsjett og ventelister, prioritering av henvisninger, møter med andre yrkesgrupper og så videre. I tillegg har legene et gjensidig pedagogisk ansvar for kolleger, andre yrkesgrupper i helsevesenet og pasientene. Siden jeg jobber på en universitetsklinikk, underviser jeg også medisinstudenter.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Etter studieforberedende må man gå medisinstudiet. Her er det høyt snitt for å komme inn, og vi merker at studentene er svært motiverte. Når medisinstudiet er fullført er det ett og et halvt år med Lege i Spesialisering 1, tilsvarende tidligere turnustjeneste, før man kan begynne på fag spesifikk spesialiseringen. For de fleste tar den fem år. Oftest er det slik at spesialister fortsetter å spesialisere seg når de egentlig er ferdige med spesialiseringen. Innen øre-nese-hals kan det være å spesialisere seg innen nesekirurgi, strupelidelser og luftveisplager, allergi, kreftsykdommer, eller for eksempel ørekirurgi, som jeg har gjort. Utdanningen slutter egentlig aldri.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dette er ikke et yrke for den som trenger veldig forutsigbarhet. Folk som ikke liker å ta ansvar og folk som ikke kan lytte til andre, er ikke egnet. Det er en tidkrevende jobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Noe av det som gjør dette mest meningsfullt, er alle møtene med pasienter. Når de kommer til oss er de ofte i en sårbar fase, og vi kommer under huden på dem på kort tid. Det blir en åpenhet man kanskje ikke har i mange andre yrker. Mange barn får jeg følge gjennom hele barndommen, og får et godt forhold til. Mye kan gå innpå én også. Mange pasienter har tøffe utfordringer. Jeg liker best å operere og å møte pasienter. Norge er et rikt land, og vi har fantastisk utstyr og kompetanse tilgjengelig. Hver dag er spennende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det må være alle formalitetene, papirarbeidet. Vi mangler tid til de administrative oppgavene, og den tiden vi bruker på det, stjeler tid fra pasientbehandling. Det er også krevende å kombinere denne jobben med familie. Man er avhengig av en partner som stiller opp når man har barn. Det kan være tungt å kjenne på at man ikke strekker til.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jobben som lege er egnet for folk som er glad i å jobbe for og med andre mennesker. Man må være god til å kommunisere. Folk som alltid er nysgjerrig på kunnskap er egnet. Etter hvert som man lærer mer, blir det mange oppdagelser – også om sin egen kropp. Folk som liker å prøve på noe nytt og liker å finne opp ting. Som ørekirurg må man være tålmodig, like å holde på med små ting lenge, ha godt syn og være stødig på hånden. Man må være både fingernem og litt Reodor Felgen for å jobbe med dette. Det lønner seg i tillegg å ha estetisk sans, det blir som regel best resultat. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som lege generelt er det mange muligheter. Man kan jobbe for seg selv eller på sykehus, nasjonalt eller internasjonalt, være rådgiver, undervise, forske, utvikle medisinsk utstyr eller medikamenter, yte humanitær hjelp i andre deler av verden og mye mer. Som øre-nese-hals-spesialist kan jeg jobbe på et offentlig sykehus, eller jeg kan bli privatpraktiserende. Når man får en spesialitet innen sitt spesialfelt, slik som jeg som er ørekirurg, blir det mindre å velge i. For eksempel utføres operasjoner av cochleaimplantater bare her i Trondheim, på Rikshospitalet og på Haukeland i Bergen. En annen mulighet er å ta videre utdanning i andre spesialiteter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Tariffen er 700 000 til 800 000 kroner i årslønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Innen mitt spesialfelt, ørekirurgi, fins det få stillinger. Som øre-nese-hals-spesialist er det flere muligheter, også ved private klinikker. Vi kan alltid finne jobb som leger og spesialisere oss på flere fagområder.

Man må være både fingernem og litt Reodor Felgen for å jobbe med dette.
Noe av det som gjør dette mest meningsfullt, er alle møtene med pasienter.