Barnekirurg

Jeg trivdes så godt på avdelingen og med arbeidsoppgavene at jeg takket ja når jeg fikk spørsmål om å fortsette. Jeg trives veldig godt fortsatt, så det var et riktig valg, forteller barnekirurg Ole Bruseth.
En mann som jobber som barnekirurg smiler
Ole Bruseth, 37 år
Barnekirurg
St. Olavs hospital
«På samme dag kan jeg operere en 1-åring med et problem og en 15-åring med et helt annet problem.»
― Ole Bruseth
Intervju:
Iben Kalberg
Publisert: 29.06.2023
«På samme dag kan jeg operere en 1-åring med et problem og en 15-åring med et helt annet problem.»
― Ole Bruseth
«Faren til en pasient sa til meg at “dere har verdens viktigste jobb”.»
― Ole Bruseth

Hvorfor valgte du å bli barnekirurg?

– I mitt tilfelle ble det litt tilfeldig, nå er kirurg-utdanningen litt under endring, men når jeg studerte så var det en felles grunnutdanning, og jeg var innom alle de forskjellige kirurgiske spesialitetene.

Ganske sent ut i forløpet kom jeg på barnekirurgisk avdeling for å jobbe der et halvt år. Jeg trivdes så godt på avdelingen og med arbeidsoppgavene at jeg takket ja når jeg fikk spørsmål om å fortsette. Jeg trives veldig godt fortsatt, så det var et riktig valg.

Utdanningsløpet har endret seg litt fra da jeg studerte, tidligere ble stort sett alle det som kalles generell kirurg (da måtte du innom alle spesialitetene), før man subspesialiserte seg. Men nå kan man bestemme seg litt tidligere for hvilken subspesialitet man vil, og man må ikke nødvendigvis innom alle de forskjellige spesialitetene.

Det jeg likte veldig godt med å jobbe på barnekirurgisk avdeling er at det er så varierte operasjoner, alt fra små og mindre utfordrende kirurgiske inngrep til større og mer utfordrende inngrep.

Image
En mann iført operasjonsklær opererer

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidshverdag starter med det vi kaller pre-visitt. Det betyr et møte med leger og sykepleiere på avdelingen, hvor vi går gjennom alle pasientene som ligger på avdelingen og diskuterer hvordan det har gått det siste døgnet. Vi går også gjennom svar på blodprøver og undersøkelser, og legger en plan for dagen.

Etter pre-visitt går jeg visitt til pasientene som ligger på avdelingen. Det betyr at jeg går innom pasientene og snakker med dem, hører hvordan det går og gjør eventuelle undersøkelser ved behov. Her tar jeg avgjørelser på om vi trenger å ta for eksempel blodprøver eller røntgenundersøkelser, og avgjør om folk har blitt friske nok til å reise hjem.

Etter dette er det som regel operasjoner ut dagen, alt fra 1-3 operasjoner per dag. Operasjonene varer alt fra 15-20 minutt til 4-5 timer, kanskje enda lenger i enkelte tilfeller. Eksempler på operasjoner kan være lyskebrokk og navlebrokk, medfødte tilstander, medfødte misdannelser i nyre og urinveier eller medfødte tarmsykdommer. På barnekirurgisk avdeling er pasientene mellom 0-16 år.

En dag i uken sitter jeg på kontoret og går gjennom henvisninger av pasienter fra fastleger, som har utfordringer en spesialist skal vurdere. Jeg jobber turnus og har helgejobb hver 5. helg, og vakter på kveld og natt når det er behov for det.

Hvem passer yrket for og hvem passer det ikke for?

– Alle som jobber her er forskjellige med forskjellige egenskaper, så det er ingen fasit. Du tilegner deg en del egenskaper og erfaringer både som turnuslege og når du jobber i spesialisering. Som barnekirurg jobber du med folk, så det er noe du burde være glad i. Det er også viktig å være nøyaktig og ha evnen til å god konsentrasjon, da noen operasjoner kan ta 4-5 timer eller lenger.

Det er nok også en fordel å være litt “robust” og håndtere at ting ikke alltid går som planlagt. Det kan oppstå komplikasjoner ved kirurgi, så hvis du er en som overtenker og bekymrer deg mye så kan jobben bli belastende over tid.

I Norge er det bare barnekirurgiske avdelinger i Trondheim og Oslo og Bergen. Så om du ikke er fra disse områdene må du vurdere om du ønsker å flytte på deg. Det passet fint for meg å jobbe i Trondheim ettersom jeg er trønder og ønsket å bo her.

Hva liker du best ved å være barnekirurg?

– Det jeg liker best er at det er veldig varierte kirurgiske inngrep. På samme dag kan jeg operere en 1-åring med et problem og en 15-åring med et helt annet problem. Dagene er veldig varierte.

Jeg føler også at det er veldig meningsfullt å jobbe som barnekirurg. Faren til en pasient sa til meg at “dere har verdens viktigste jobb”.

Hva liker du minst?

– Det er ikke mange negative sider med jobben og vanskelig å si noe spesifikt. Det kan være litt ugunstige arbeidstider.

Ellers er det som i annen kirurgi, det kan alltid skje komplikasjoner. Det er ekstra kjedelig hvis det skjer komplikasjoner etter operasjoner på barn.

Image
En kirurg iført operasjonsklær
Foto: Ole Bruseth

Hvilke andre muligheter finnes det innenfor yrket?

– Barnekirurgi er et veldig snevert fag, men når du er utdannet så kan du når som helst skifte spesialisering. Det er ikke alltid så vanlig å bytte fra for eksempel barnekirurg til barnelege, da du må spesialisere deg på nytt. Det er litt lettere å bytte fra for eksempel barnekirurgi til en annen spesialitet innen kirurgiske fag.


Hva tjener en barnekirurg?

–  Jeg er ikke ekspert på lønnssystemet, men generelt så tjener alle overleger uavhengig av spesialitet som regel over 1 million i året. Dette spørs nok litt ut ifra diverse tillegg som avgjøres av vakter og utvidet arbeidstid. Jeg jobber mer enn 37 timer per uke, med arbeidstider kl. 07.45 til kl. 16.30 eller kl. 17.00, noen ganger ekstra. “Utvidet arbeidstid” er vanlig og en del av arbeidsplanen min, som vil si jeg jobber ekstra hver uke.

Hva er sjansen for å få jobb som barnekirurg?

– I Trondheim på St.Olavs er det 5 overlegestillinger, men jeg vet ikke hvor mange det er i Oslo. Sammenlignet med mange andre spesialiteter så er barnekirurgi et lite felt, og behovet for spesialister i Norge er ikke like stort som behovet for eksempelvis barneleger eller gastrokirurger.

Du kan komme i en situasjon hvor du blir gående å vente på en ledig stilling. Hvis du har bestemt deg tidlig, er egnet og hele veien gitt inntrykk av at du har lyst til å jobbe som barnekirurg så dukker det nok opp muligheter med tiden.

Tilhørende utdanninger

Medisin profesjonsstudium

For å bli lege må du ta et profesjonsstudium i medisin. Dette er et seksårig universitetsstudium.

Finn studier