Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ble lege fordi jeg ville jobbe med mennesker og helse. Det var tilfeldig at jeg fikk et vikariat på en barnekirurgisk avdeling, og forsto at barn er fine pasienter å jobbe med. De små gav meg mye og jeg bestemte at jeg skulle satse på barnekirurgi. Det vi ofte arbeider med er medfødte tilstander som må gjøres noe med like etter fødsel, og som må følges opp videre i livet. Det kan være alt fra enkle inngrep til alvorlige tilstander, og for meg har dette vært et fint valg som passer meg som person. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, møte pasienter, foreldre og mennesker som gir meg en hel masse.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Når jeg starter på jobb om morgenen har vi morgenmøte hvor vi går gjennom både pasienter som ligger på sykehuset og nye pasienter som har blitt lagt inn i løpet av det siste døgnet. Dette kalles previsitt og er trinnet før selve visitten. Visitten er å gå rundt på avdelingen og hilse på pasientene, undersøke de og fortelle hva som skal skje i løpet av dagen. 

Jeg arbeider dagtid fra mandag til fredag. I tillegg jobber jeg hvert sjette døgn, og hver sjette helg er jeg tilgjengelig 24 timer i døgnet. På vår avdeling har vi beredskap døgnet rundet, og vi må av og til operere om natten. Når jeg har vakt og det er stille på sykehuset går jeg hjem på kvelden, og er tilgjengelig på telefon resten av døgnet. Det betyr ofte telefoner fra kolleger som ønsker å diskutere et sykt barn, og av og til må jeg ut til sykehuset i løpet av en vakt for å se til syke og nyfødte barn.

Når jeg blir kalt ut er pasientene ofte nyfødte. Av og til må vi operere de små med akutt kirurgi, uansett tid på døgnet. Nyfødte kan veie alt fra 600 gram til normal vekt, men alle som vi er involverte i har tilstander som ofte behøver kirurgi. Typiske eksempler på medfødte diagnoser er nyfødte med tarmslyng eller med tarmen utenfor buken. Mange pasienter med medfødte tilstander behøver ikke akutt kirurgi midt på natten og kan vente til neste dag, men enkelte må opereres umiddelbart. På dagtid forsøker vi å alltid være to barnekirurger på operasjonsstuen. Det kan være en overlege og en lege under spesialisering.

Hvor mange timer jeg operer per dag varierer. Noen dager opererer jeg én pasient og andre dager kan det være tre pasienter. Jeg er ikke bare på operasjonsstuen, men jeg ser også nye pasienter på poliklinikken og kontrollerer pasienter som allerede er operert.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For mitt vedkommende tok det cirka femten år med utdanning og praksis for å kunne titulere meg barnekirurg. Selve legestudiet tar seks år. Så følger spesialistutdanningen. Før utdanningen innen barnekirurgi kan starte, er det fire-fem år med spesialisering innen generell kirurgi. Deretter kan man fortsette innen barnekirurgi, som tar ytterligere tre år.

Det er med andre ord en ganske lang utdanning for å bli spesialist, men veien blir til mens du går. Dersom en ønsker studere medisin må man ikke bli skremt av mange år med skole og spesialisering. Etter avlagt eksamen som lege begynner praksisperioden som kan regnes som vanlig lønnet arbeid og opplæring av eldre kolleger. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må kunne jobbe stående i mange timer i strekk, holde fokus og være konsentrert. Er du også praktisk, fingernem og stø på hånden så kan du ha en karriere som barnekirurg.  

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er fantastisk å treffe pasienter jeg tidligere har operert, som nå har det bedre og lever et godt liv.  

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Pasienter det går dårlig med og har en begrenset levetid uansett hva vi gjør. Det er trist.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være sosial og kunne kommunisere både med barn og foreldre. Vi jobber i små miljøer og du må kunne samarbeide med alle. Du må like å utfordrere deg selv og stå for valgene du tar. Valg som ofte kan være drastiske. På natten er jeg alene barnekirurg og må ofte ta store beslutninger.

Du må også kunne tilegne deg ny kunnskap og følge med i den teknologiske utviklingen. Du må like utfordringer som kan være ganske tøffe til tider. Ha evnen til å kunne kommunisere med barn og voksne, og gi både positive og negative tilbakemeldinger. Jeg snakker mye med foreldre før og etter operasjoner, og sammen må vi spille på lag for barnets beste. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som barnekirurg jobber du på et sykehus. Det er vanskelig å operere helt alene utenfor et sykehus. Du kan reise ut i et team med for eksempel Leger uten grenser eller andre organisasjoner. Flere av mine kollegaer har for eksempel vært i Malawi og arbeidet ved et barnesykehus der. Mange kolleger, inkludert meg selv, velger i tillegg å ta doktorgrad innenfor faget, med forskning og undervisning av medisinstudenter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En overlege i vaktturnus tjener med alle tillegg godt over én million kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Har du vilje til å stå på så er det mulig å starte i en utdanningsstilling. Barnekirurgiske avdelinger og kirurgi på nyfødte utføres kun ved avdelingene ved Oslo Universitetssykehus og ved St. Olavs sykehus i Trondheim. I Norge er det kun fem utdanningsstillinger i barnekirurgi, en i Trondheim og fire i Oslo.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Det var cirka femten år med utdanning og praksis for å kunne titulere meg barnekirurg. Det er en lang utdanning, men veien blir til mens du går.
Du må like å utfordrere deg selv og stå for valgene du tar.