Nøkkelinformasjon

Du lærer å installere, kontrollere, vedlikeholde og reparere elektriske systemer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er elektriker.

Læreplan

Læreplan i elektrikerfag

Vg3 elektrikerfaget handler om å bygge, kontrollere, drifte og vedlikeholde elektriske anlegg og elektroniske kommunikasjonsnett i henhold til gjeldende regelverk. Faget handler også om å utføre helhetlig arbeid og vedlikehold på elektriske installasjoner, utstyr og maskiner. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets behov for brukertilpassede elektriske anlegg og elektrisk infrastruktur.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker