Nøkkelinformasjon

Du lærer å installere, kontrollere, vedlikeholde og reparere elektriske systemer.

Læreplan

Læreplan i elektrikerfag

Et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsetter sikre og velfungerende elektriske installasjonssystemer. Elektriske installasjonssystemer vil gjøre det mulig å oppfylle teknologiske krav til kvalitet, sikkerhet og komfort på viktige områder innenfor sjøfart, olje- og industriproduksjon, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Kravene imøtekommes med godt kvalifiserte elektrikere til å installere, kontrollerer og vedlikeholde systemene og tilhørende utstyr. Gode tekniske og økonomiske løsninger vil tilfredsstille samfunnets teknologiske krav.

Opplæringen i elektrikerfaget skal utvikle lærlingens evne til å tenke helhetlig, og fremme system- og sikkerhetsforståelse og evne til omstilling. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet og økt bevissthet knyttet til dokumentasjon av opplæringen, skal også være sentrale faktorer. Elektrikerfaget skal øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæring i elektrikerfaget skal legge vekt på oppdaging, utprøving, innsikt og bevisste valg knyttet til elenergisystemer, tele-, data- og sikkerhetssystemer og automatiserte systemer og tilhørende utstyr. Forskrifter og kvalifikasjoner er sentrale elementer i elektrikerfaget og skal omfatte elsikkerhet, utførelse og reparasjon av elektriske anlegg. Bruk og forståelse av gjeldende regelverk om elsikkerhet samt det å kunne arbeide i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer skal være gjennomgående i opplæringen. Opplæringen skal fremme et godt arbeidsmiljø, selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor egen bedrift og fagområde, og den skal fremme evne til å kommunisere med brukere og kollegaer. Videre skal internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, internasjonalisering, serviceinnstilling og forståelse for bedriftens organisering ivaretas.

Opparbeidelse av evne til gjennomgående planlegging, dokumentasjon, system- og utstyrsforståelse og utvikling av læringsstrategier i virkelighetsnære arbeidsoppdrag, skal danne grunnlag for videre refleksjon, fordypning og spesialisering og fungere som byggesteiner for en livslang utviklings- og læringsprosess.

For kandidater som tar sikte på fagbrev som kvalifiserer for arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, skal opplæringen gjennomføres i henhold til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel III/7 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev . Yrkestittel er elektriker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

STATKRAFT AS Vis avtale
NORWEGIAN CRYSTALS AS Vis 3 avtaler
VANGEN ELEKTRISKE AS Vis 8 avtaler
KVÆRNER AS LOKASJON STORD VERFT Vis 11 avtaler
EQUINOR ASA AVD KONTOR BERGEN Vis avtale
GOODTECH AS AVD OS Vis 3 avtaler
LOS ELEKTRO AS AVD BREMNES Vis avtale
LÆRDAL ENERGI AS Vis 3 avtaler
NYRSTAR HØYANGER AS Vis 4 avtaler
CAVERION NORGE AS Vis 10 avtaler
NBN FLORØ AS Vis 9 avtaler
ARCTIC INSTALLASJON AS Vis 8 avtaler
MIFO AS Vis avtale
LOFOTKRAFT AS AVD VESTVÅGØY Vis 9 avtaler
SINUS MOSJØEN AS Vis 13 avtaler
SANDNESSJØEN INSTALLASJON AS Vis 3 avtaler
ANDØYA SPACE EDUCATION AS Vis 10 avtaler
MELØY ELEKTRO AS Vis 5 avtaler
AQILA AS AVD SVOLVÆR Vis 11 avtaler
BRAVIDA NORGE AS AVD NARVIK ELEKTRO Vis 8 avtaler
Det finnes 156 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 156 passer dine kriterier.