Nøkkelinformasjon

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Du får kunnskap og forståelse samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Utdanninger

Det finnes 208 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Asia and Middle East Studies Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i historie Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i internasjonale relasjoner Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i internasjonale studier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i nordområde- og nordiske studier Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i samfunnsfag Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i historie Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i nyskaping Bachelor, 3 år Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Historieutdanninger (7131)
 • Historisk-filosofiske utdanninger, andre (7139)
 • Master, digital kultur, toårig (719906)
 • Master, praktisk kunnskap, toårig (739907)
 • Samfunnsgeografi (7331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (7339)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Sosialantropologiske fag (7381)
 • Sosialantropologiske fag, andre (7389)
 • Sosiologiske fag (7321)
 • Sosiologiske fag, andre (7329)
 • Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (732999)
 • Statsvitenskapelige fag (7311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (7319)
 • Historieutdanninger (6131)
 • Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Samfunnsgeografi (6331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (6339)
 • Sosialantropologiske fag (6381)
 • Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (638999)
 • Statsvitenskapelige fag (6311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (6319)
 • Interkulturelle studier, lavere nivå (631904)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (739999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (639999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (839999)
 • Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
 • Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)