Juss

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet. Jusstudiet er en 5-årig mastergrad. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer. Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Varighet

Jusstudiet tar 5 år. Bachelor i rettsvitenskap 3 år, årsstudium 1 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (8371)
 • ... › Juridiske fag, andre › Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (737999)
 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (7371)
 • ... › Juridiske fag › Juridiske fag, andre (6379)
 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (6371)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arbeidsrett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i juss Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 38.8
 • 38.6
Bachelor i Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i juss og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Law - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 53.2
 • 60.0
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 46.7
 • 52.5
Jus, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 33.3
 • 41.5
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 38.1
 • 39.8
Kommunal økonomi Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Law of the Sea - master Master, 1-1,5 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Forretningsjus og Økonomi Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. ved Det juridiske fakultet Forskerutdanning/PhD Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-utdanning i rettsvitenskap Forskerutdanning/PhD UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettsvitenskap (jus) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), høstGenerell studiekompetanse54.862.2
Rettsvitenskap (jus), vår Generell studiekompetanse53.260.8
Rettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 49.6
 • 55.0
Rettsvitenskap - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • 52.8
 • 59.5
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 50.0
 • 54.2
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i juss og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 46.7
 • 52.5
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 38.1
 • 39.8
Rettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 49.6
 • 55.0
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 50.0
 • 54.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Environmental Law - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 53.2
 • 60.0
Law of the Sea - master Master, 1-1,5 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Forretningsjus og Økonomi Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettsvitenskap (jus) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), høstGenerell studiekompetanse54.862.2
Rettsvitenskap (jus), vår Generell studiekompetanse53.260.8
Rettsvitenskap - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • 52.8
 • 59.5
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d. ved Det juridiske fakultet Forskerutdanning/PhD Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-utdanning i rettsvitenskap Forskerutdanning/PhD UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arbeidsrett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i juss Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 38.8
 • 38.6
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 33.3
 • 41.5
Kommunal økonomi Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak