Juss

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet. Jusstudiet er en 5-årig mastergrad. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer. Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Varighet

Jusstudiet tar 5 år. Bachelor i rettsvitenskap 3 år, årsstudium 1 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (8371)
 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (7371)
 • ... › Juridiske fag › Juridiske fag, andre (6379)
 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (6371)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i juss Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 37.7
 • 40.2
Bachelor i juss og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 31.3
 • 38.3
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 46.4
 • 50.0
EVU: Arbeidsrett I - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Arbeidsrett II - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Skatterett - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Skatterett Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisteV18_Arbeidsrett I Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisteV18_Arbeidsrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 52.8
 • 59.2
Jus Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 45.2
 • 51.8
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1111 + JUS 1211, 1. sem Privatrett I og II Kveld, Oslo Lavere nivå Folkeuniversitetet Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 41.5
 • 45.4
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 35.2
 • 38.4
Offentleg rett Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettsvitenskap (jus) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), vårGenerell studiekompetanse52.660.4
Rettsvitenskap (jus), høst Generell studiekompetanse55.062.0
Rettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 49.1
 • 55.1
Rettsvitenskap - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • 52.1
 • 58.8
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 49.3
 • 52.8
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i juss og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 31.3
 • 38.3
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 46.4
 • 50.0
Jus Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 45.2
 • 51.8
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 35.2
 • 38.4
Rettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 49.1
 • 55.1
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 49.3
 • 52.8
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 52.8
 • 59.2
Rettsvitenskap (jus) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), høstGenerell studiekompetanse55.062.0
Rettsvitenskap (jus), vår Generell studiekompetanse52.660.4
Rettsvitenskap - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • 52.1
 • 58.8
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i juss Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 37.7
 • 40.2
EVU: Arbeidsrett I - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Arbeidsrett II - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Skatterett - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Skatterett Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisteV18_Arbeidsrett I Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisteV18_Arbeidsrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen oppstart H18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus - 1. avd. rettsvitenskap dagtid Bergen Privatrett II Lavere nivå Folkeuniversitetet Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1111 + JUS 1211, 1. sem Privatrett I og II Kveld, Oslo Lavere nivå Folkeuniversitetet Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 41.5
 • 45.4
Offentleg rett Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak