Nøkkelinformasjon

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet.

Jusstudiet er en 5-årig mastergrad. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer.

Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Utdanninger

Det finnes 33 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i politikk, juss og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 47.20 52.00
Environmental Law - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Erstatningsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 55.00 60.80
Foretaksrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Foretaksrett II Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Individuell arbeidsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 46.40 52.30
Jus, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 42.30 44.70
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 38.30 40.00
Kollektiv arbeidsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunal økonomi Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontraktsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Law of the Sea - master Master, 1-1,5 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Rettsstudiet (8371)
  • Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (737999)
  • Rettsstudiet (7371)
  • Juridiske fag, andre (6379)
  • Rettsstudiet (6371)
  • Master of Laws, public international law (737904)
  • Master, rettssosiologi, toårig (737907)