Nøkkelinformasjon

Logistikk handler om å styre varestrømmer mest mulig effektivt og rasjonelt. Transportøkonomi og transportteknikk er beslektede områder innenfor samferdselsfag.

Noen av logistikkutdanningene retter seg inn mot spesifikke næringer, som helse, shipping og petroleum. Flere av utdanningene har fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. 

Utdanninger

Det finnes 13 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 46.50 52.00
Bachelor i logistikk og SCM Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i marin logistikk og økonomi Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i Shipping management Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 46.00 49.60
Erfaringsbasert master i logistikk Erfaringsbasert master Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Logistics Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Sustainable Energy Logistics Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Skipsfart og logistikk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 40.70 48.40
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Samferdsel, andre (8819)
 • Samferdsel, andre (7819)
 • Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig (659927)
 • Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311)
 • Samferdsel, andre (6819)
 • Bachelor of Shipping Management, treårig (641163)
 • Bachelor, handel, service og logistikk, treårig (642106)
 • Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig (642103)
 • Bachelor, IT og logistikk, treårig (654130)
 • Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig (659911)
 • Master, helselogistikk, 1½-årig (769932)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)