Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg innsikt om menneskets forhold til kulturen, og du kan spesialisere deg innen tema som kulturvern, folkloristikk, kjønn, etnisitet, migrasjon og helse.

Utdanninger

Det finnes 49 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Antikkens kultur Årsstudium Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 43.40 55.70
Arkivvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse Alle 49.30
Bachelor Community Arts Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Community Arts, retning dans DAHVL Nytt Nytt
Community Arts, retning musikk MUHVL
Community Arts, retning visuell kunst VKHVL Nytt Nytt
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 38.80
Bachelor i Creative Industries Management Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i design Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i kulturvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorstudium i språk Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Development, Environment and Cultural Change Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Development, Environment and Cultural Change (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Dokumentasjonsforvaltning - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse Alle 57.90
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor Generell studiekompetanse Alle 49.20
Estetiske studier Generell studiekompetanse Alle 43.80
Europeisk kultur Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkekunst: tre – metall – tekstil Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Folkekunst: tre – metall – tekstil 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Kulturutdanninger (8134)
  • Kulturutdanninger (7134)
  • Kulturutdanninger (6134)
  • Bachelor, kultur og ledelse, treårig (641907)
  • Bachelor, kulturprosjektledelse, treårig (641905)
  • Bachelor, humanistiske og estetiske studier, treårig (619904)
  • Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)