Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg innsikt om menneskets forhold til kulturen, og du kan spesialisere deg innen tema som kulturvern, folkloristikk, kjønn, etnisitet, migrasjon og helse.

Utdanninger

Det finnes 68 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Antikkens kultur Årsstudium Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 44.40 53.30
Arkivvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse Alle 49.40
Bachelor Community Arts Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Community Arts, retning dans DAHVL Nytt Nytt
Community Arts, retning musikk MUHVL Alle Alle
Community Arts, retning visuell kunst VKHVL Nytt Nytt
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 44.10
Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelor i Creative Industries Management Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse, uten studietur Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i religion og samfunn Bachelor, 3 år MF vitenskapelig høyskole
Globalisering og sosial bærekraft Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Religionsvitenskap Generell studiekompetanse Alle Alle
Samfunnsvitenskap Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i design Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i kulturvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor, 3 år Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Kulturutdanninger (8134)
 • Kulturutdanninger (7134)
 • Kulturutdanninger (6134)
 • Bachelor, kultur og ledelse, treårig (641907)
 • Bachelor, kulturprosjektledelse, treårig (641905)
 • Bachelor, humanistiske og estetiske studier, treårig (619904)
 • Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)
 • Bachelor, historie og kulturfag, treårig (613907)
 • Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • Bachelor, interkulturell forståelse, treårig (631917)
 • Bachelor, kultur og kommunikasjon, treårig (635116)
 • Bachelor, religion og kultur, treårig (614901)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, visuell kultur, treårig (635117)