Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg innsikt om menneskets forhold til kulturen, og du kan spesialisere deg innen tema som kulturvern, folkloristikk, kjønn, etnisitet, migrasjon og helse.

Utdanninger

Det er 56 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i kulturvitskap Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Masterprogram i kulturvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i teatervitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 39.30
Kulturminneforvaltning - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Likestilling og mangfold - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 44.10
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 42.00 49.60
Antikkens kultur Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo GENS 44.40 53.30
Arkivvitenskap - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS Alle 49.40
Bachelor Community Arts Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Community Arts, retning dans
Community Arts, retning musikk
Community Arts, retning visuell kunst
Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.10 54.20
Bachelor i Creative Industries Management Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i interkulturell forståelse Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor
Interkulturell forståelse, uten studietur
Bachelor i interkulturelle studier Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Ansgar Høyskole GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Kulturutdanninger (8134)
 • Kulturutdanninger (7134)
 • Kulturutdanninger (6134)
 • Bachelor, kultur og ledelse, treårig (641907)
 • Bachelor, kulturprosjektledelse, treårig (641905)
 • Bachelor, humanistiske og estetiske studier, treårig (619904)
 • Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)
 • Bachelor, historie og kulturfag, treårig (613907)
 • Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • Bachelor, interkulturell forståelse, treårig (631917)
 • Bachelor, kultur og kommunikasjon, treårig (635116)
 • Bachelor, religion og kultur, treårig (614901)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, visuell kultur, treårig (635117)