Nøkkelinformasjon

Skogbruksutdanning gir kompetanse innen skog- og utmarksforvaltning, naturbruk, skoglig planlegging og arealforvaltning. Utdanningen gir også kompetanse innen økologi og mangfold.

Skogbruksutdanninger fokuserer på hvordan vi bruker skogen. Skogen skal levere tømmer og andre skogprodukter, men samtidig bidra til økologisk balanse og attraktive områder for rekreasjon og friluftsliv. En utdanning innenfor skogbruk passer godt dersom du skal ta over forvalteransvaret for en skogeiendom, eller ønsker å jobbe som skogbrukssjef, skogforvalter eller miljøarbeider i kommune eller fylke.

Utdanninger

Det finnes 8 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i naturforvaltning Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 44.30
Bachelor i skogbruk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 46.00 51.80
Fornybar energi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skogfag Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 40.50 48.00
Skogfag Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i naturforvaltning Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 47.60

  • Skogbruk (8741)
  • Skogbruk (7741)
  • Skogbruk (6741)