Nøkkelinformasjon

På studiet lærer man om skog- og utmarksforvaltning, naturbruk og arealforvaltning. I tillegg får man kunnskap om økologi og mangfold. 

Skogen skal levere tømmer og andre skogprodukter, men samtidig bidra til økologisk balanse og attraktive områder for rekreasjon og friluftsliv.

En utdanning innenfor skogbruk passer godt dersom du skal ta over forvalteransvaret for en skogeiendom, eller ønsker å jobbe som skogbrukssjef, skogforvalter eller fylkesskogmester.

Utdanninger

Det er 6 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i naturforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i skogbruk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Skogfag Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 44.40 50.70
Skogfag Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Årsstudium i naturforvaltning Årsenhet og kortere Nord universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Skogbruk (8741)
  • Skogbruk (7741)
  • Skogbruk (6741)