Beskrivelse

Studiene gir kompetanse på trygg matproduksjon, fra råvare til ferdig produkt. Du får kompetanse om blant annet matkjemi og krav til kvalitet ved produksjon av næringsmidler.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring i relevante fagbrevRealkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring i relevante fagbrevRealkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

2,5 – 3 år deltid

Varighet

2,5 – 3 år deltid


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 558106 - Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig
 • 558104 - Fagskoleutdanning, næringsmiddelteknikk
 • 557908 - Fagskoleutdanning, Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien
 • 5581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 558199 - Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 558101 - Næringsmiddelteknikerskole
 • 558103 - Teknisk fagskole, linje for næringsmiddelteknikk, toårig
 • 558102 - Teknisk fagskole, næringsmiddellinje

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 558106 - Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig
 • 558104 - Fagskoleutdanning, næringsmiddelteknikk
 • 557908 - Fagskoleutdanning, Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien
 • 5581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 558199 - Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 558101 - Næringsmiddelteknikerskole
 • 558103 - Teknisk fagskole, linje for næringsmiddelteknikk, toårig
 • 558102 - Teknisk fagskole, næringsmiddellinje

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig (558106)
 • Fagskoleutdanning, næringsmiddelteknikk (558104)
 • Fagskoleutdanning, Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien (557908)
 • Næringsmiddelproduksjon (5581)
 • Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (558199)
 • Næringsmiddelteknikerskole (558101)
 • Teknisk fagskole, linje for næringsmiddelteknikk, toårig (558103)
 • Teknisk fagskole, næringsmiddellinje (558102)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.