Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-MAT-MAT0002

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-9

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Kjemi.

Utdanningen i matteknikk gir deg opplæring i råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi og prosesslære.

Fordypningen gir deg kompetanse som dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt.

Utdanningen kvalifiserer til lederjobb i matbransjen.

Undervisningsopplegg

Studiet er praktisk lagt opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratoriearbeid. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som også bidrar med gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Innledende kjemi 
5. Generell kjemiprosess 
6. Kjemi og mikrobiologi i mat med faglig ledelse 
7. Trygg matproduksjon med faglig ledelse 
8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering med faglig ledelse
9. Hovedprosjekt  

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring som kokk, institusjonskokk, servitør, baker, konditor, slakter, kjøttskjærer, butikkslakter, pølsemaker, sjømathandler, sjømatproduksjon og industriell matproduksjon , eller

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.


b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse innen næringsmiddelindustrien. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir tittelen fagskoleingeniør, og du vil finne de fleste jobbene i matindustrien: I laboratorier, med produktutvikling, innen HMS, med kvalitetssystemer, som hygienerådgiver, eller med salg av næringsmiddelutstyr. Studiet gir også grunnlag for å bli yrkesfaglærer og til å ta mesterbrev.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad

Alle utdanninger innen