Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Trondheim

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-MAT-SVP0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1660-52

Om studiet

Studiet tilbys som deltids studie ved Thyf Trondheim. Fagskoleutdanning i spekevareproduksjon er en utdanning på 30 studiepoeng. Utdanningen er organisert som en ettårig, nettbasert utdanning med samlinger. Studiet baseres på nettundervisning av teori og samlinger for gjennomføring av praktisk produksjon/øvelser.

 Utdanningen gir økt kunnskap innen spekevareproduksjon og produksjonstekniske prosesser. Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om forhold i produksjonsprosessen som har betydning for produktkvalitet. 

Undervisningsopplegg

Fagskoleutdanning i spekevareproduksjon er en utdanning på 30 studiepoeng. Utdanningen er organisert som en ettårig, nettbasert utdanning med samlinger. Studiet baseres på nettundervisning av teori og samlinger for gjennomføring av praktisk produksjon/øvelser.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskolen er: 
 
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Jf. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole §2-3.  

https://lovdata.no/forskrift/2021-06-30-2379/§2-3 

For relevante fag-/svennebrev, se punkt c) under. 

 b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene. 

Dokumentert yrkeserfaring innen områdene listet under er relevant ved opptak på grunnlag av realkompetanse

 • Industriell matproduksjon 

 • Kokk 

 • Pølsemaker 

 • Kjøttskjærer 

 • Slakter 

c) Fagbrev og svennebrev som kvalifiserer for opptak: 

 • Fagarbeider industriell matproduksjon 

 • Kokk 

 • Pølsemaker 

 • Kjøttskjærer 

 • Slakter 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

 

Alle utdanninger innen