Beskrivelse

Forskjellige studier innenfor fagfeltet mat og drikker. Her kan du finne studier både innenfor matproduksjon, salg og markedsføring, samt tilbud innen restaurantbransjen.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon

Varighet

Fra seks måneder til to år.

Varighet

Fra seks måneder til to år.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 583301 - Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig
 • 558199 - Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 558112 - Fagskoleutdanning, spekevareproduksjon, halvårig
 • 558111 - Fagskoleutdanning, øl-, mjød- og siderproduksjon, halvårig
 • 558110 - Fagskoleutdanning, bærekraftige matopplevelser, 1½-årig
 • 558109 - Fagskoleutdanning, verdiskapning i lokalmat, halvårig
 • 558108 - Fagskoleutdanning, lokal matkultur, toårig
 • 558107 - Fagskoleutdanning, vin og brennevin, halvårig
 • 558105 - Fagskoleutdanning, vin og brennevin
 • 544299 - Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 544206 - Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantdrift, toårig
 • 544205 - Fagskoleutdanning, kjøkken- og restaurantledelse, halvårig
 • 544204 - Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantkoordinator, ettårig
 • 544203 - Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantfag
 • 544201 - Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig
 • 579926 - Fagskoleutdanning, Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling, ettårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 583301 - Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig
 • 558199 - Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 558112 - Fagskoleutdanning, spekevareproduksjon, halvårig
 • 558111 - Fagskoleutdanning, øl-, mjød- og siderproduksjon, halvårig
 • 558110 - Fagskoleutdanning, bærekraftige matopplevelser, 1½-årig
 • 558109 - Fagskoleutdanning, verdiskapning i lokalmat, halvårig
 • 558108 - Fagskoleutdanning, lokal matkultur, toårig
 • 558107 - Fagskoleutdanning, vin og brennevin, halvårig
 • 558105 - Fagskoleutdanning, vin og brennevin
 • 544299 - Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 544206 - Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantdrift, toårig
 • 544205 - Fagskoleutdanning, kjøkken- og restaurantledelse, halvårig
 • 544204 - Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantkoordinator, ettårig
 • 544203 - Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantfag
 • 544201 - Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig
 • 579926 - Fagskoleutdanning, Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling, ettårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig (583301)
 • Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (558199)
 • Fagskoleutdanning, spekevareproduksjon, halvårig (558112)
 • Fagskoleutdanning, øl-, mjød- og siderproduksjon, halvårig (558111)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftige matopplevelser, 1½-årig (558110)
 • Fagskoleutdanning, verdiskapning i lokalmat, halvårig (558109)
 • Fagskoleutdanning, lokal matkultur, toårig (558108)
 • Fagskoleutdanning, vin og brennevin, halvårig (558107)
 • Fagskoleutdanning, vin og brennevin (558105)
 • Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (544299)
 • Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantdrift, toårig (544206)
 • Fagskoleutdanning, kjøkken- og restaurantledelse, halvårig (544205)
 • Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantkoordinator, ettårig (544204)
 • Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantfag (544203)
 • Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig (544201)
 • Fagskoleutdanning, Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling, ettårig (579926)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.