Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Skjervøy

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-MAT-MAT0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20733-8

Om studiet

Fagskolestudiet i matteknikk retter seg mot deg som ønsker å kvalifisere for stilling i næringsmiddelproduserende bedrifter som mellomleder, produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør, laboratorietekniker eller selvstendig næringsdrivende.

Matteknikk er et nettbasert deltidsstudium der 120 studiepoeng er fordelt over 3 år, studiet har inntil 5 ukesamlinger pr. skoleår. Utdanningsformen egner seg meget godt for personer som er i daglig arbeid.

Utdanningen dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt. Utdanningen omfatter råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi, prosesslære, faglig ledelse og økonomiske fag.

Studiet kvalifiserer blant annet til stillinger i Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og næringsmiddelindustrien. Hvis du arbeider i en bedrift som produserer næringsmidler vil studiet kunne være av stor interesse for deg og din arbeidsgiver. 

Gjennomført og bestått fagskole i matteknikk gir også mulighet for videre studier.

Opptakskrav

  • Opptakskravet for studiet matteknikk er fullført og bestått videregående opplæring med relevante fagbrev.
  • De som ikke har fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse kan søke med grunnlag i realkompetanse. Kontakt skolen for nærmere orientering om realkompetansevurdering.

Skolen har også løpende opptak så lenge det er ledige studieplasser. Etter søknadsfristens utløp må du kontakte skolen på e-post for søknadsskjema.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen