Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Trondheim

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

5

Opptakskrav

F-MAT-MAT0003

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-29

Om studiet

Studiet tilbys på deltid ved Thyf Trondheim. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Kjemi.

Utdanningen i matteknikk gir deg opplæring i råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi og prosesslære.

Fordypningen gir deg kompetanse som dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt.

Utdanningen kvalifiserer til lederjobb i matbransjen.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev

2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen