Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Hjeltnes

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Semesteravgift på 550,- kr. pr semester

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-MAT-LOM0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-4

Om studiet

Interessa for lokal mat aukar, både innan næringa og hos forbrukarane. Fagskolen i Hordaland tilbyr fagskuleutdanning - Lokal matkultur - for dei som ønskjer ei heilskapleg utdanning innan den lokale gastronomien. Kjerna i utdanninga byggjer på kunnskap om matkvalitet, matproduksjon, matkultur og mattradisjon. Studentane får ei opplæring med fokus på lokal matkultur, med eit breitt fundament i kulturarven til det nordiske kjøkkenet. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Hjeltnes.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Lokal matkultur som eit deltidsbasert nettstudie over 3 skuleår. Det blir 6 vekesamlingar kvart skoleår, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane og 6 veker praksis. Samlingane på skole vil innehalde mykje praksis, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir det nytta læringsplattformen It`s learning og ulike former for nettundervisning. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:

> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev / sveinebrev,
eller
> Søkarar med anna utdanningsbakgrunn, men som har god matkompetanse og / eller jordbrukskompetanse, kan bli realkompetansevurdert for å koma inn på studiet, td produsentar og vidareforedlarar av lokalmat. Realkompetanse skal vere tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføra fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Vidaregåande utdanning innan Restaurant og matfag kvalifiserer for opptak til studiet.

 

Relevant fagbrev er:

Bakar
Butikkslaktar
Industriell matproduksjon
Institusjonskokk
Kjøttskjærar
Kokk
Konditor
Pølsemakar
Servitør
Sjømathandlar
Sjømatproduksjon
Slaktar

Opptaksinformasjon

Utdanninga søkes via samordna opptak.

Karrieremuligheter

Etter ferdig studie skal studenten ha ein god basis til å etablere, leige og drive ei berekraftig matbedrift, ha leiande stillingar for serveringsstader, produksjonsbedrifter, reiselivsbedrifter eller daglegvarebransjen. Andre aktuelle arbeidsfelt kan vere innan matfagleg rådgjevingsteneste, varedistribusjon, matjournalistikk eller som lærar innan matfag.

Tilleggsinformasjon

Det er 3 samlinger pr semester. Samlingene varer fra mandag til fredag og har obligatorisk oppmøte. Mellom samlingene er det nettundervisning.

Alle utdanninger innen