Beskrivelse

Er en fordypning i kjemi. Du får grunnleggende forståelse for kjemiske og fysikalske prosesser, prosessteknisk utstyr, energiflyt, styring og regulering.

En fagtekniker i prosessteknikk kan jobbe i mange ulike bedrifter, i smelteverk, på papirfabrikker, i olje- og gassproduksjon og kjemiske bedrifter til forskningsinstitutter og kommunal vann- og avløpsrensing.

Opptakskrav

Bestått fagbrev/svennebrev eller realkompetanse. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Bestått fagbrev/svennebrev eller realkompetanse. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

Det varierer, fra kortere tilbud på et halvt år til høyere fagskolegrader på to år fulltid eller tre år deltid. 

Varighet

Det varierer, fra kortere tilbud på et halvt år til høyere fagskolegrader på to år fulltid eller tre år deltid. 


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555105 - Teknisk fagskole, prosessteknikk
 • 552299 - Kjemiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 552204 - Fagskoleutdanning, prosessteknikk, toårig
 • 552203 - Fagskoleutdanning, prosessteknikk
 • 552201 - Teknisk fagskole, linje for kjemiteknikk
 • 552205 - Fagskoleutdanning, digitalisering og prosessteknikk, halvårig
 • 559913 - Fagskoleutdanning, Industrifagskolen – Prosessindustri: Modul 4 Effektiv produksjon og vedlikehold, 5 studiepoeng
 • 558106 - Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig
 • 5522 - Kjemiske fag

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555105 - Teknisk fagskole, prosessteknikk
 • 552299 - Kjemiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 552204 - Fagskoleutdanning, prosessteknikk, toårig
 • 552203 - Fagskoleutdanning, prosessteknikk
 • 552201 - Teknisk fagskole, linje for kjemiteknikk
 • 552205 - Fagskoleutdanning, digitalisering og prosessteknikk, halvårig
 • 559913 - Fagskoleutdanning, Industrifagskolen – Prosessindustri: Modul 4 Effektiv produksjon og vedlikehold, 5 studiepoeng
 • 558106 - Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig
 • 5522 - Kjemiske fag

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Teknisk fagskole, prosessteknikk (555105)
 • Kjemiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (552299)
 • Fagskoleutdanning, prosessteknikk, toårig (552204)
 • Fagskoleutdanning, prosessteknikk (552203)
 • Teknisk fagskole, linje for kjemiteknikk (552201)
 • Fagskoleutdanning, digitalisering og prosessteknikk, halvårig (552205)
 • Fagskoleutdanning, Industrifagskolen – Prosessindustri: Modul 4 Effektiv produksjon og vedlikehold, 5 studiepoeng (559913)
 • Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig (558106)
 • Kjemiske fag (5522)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.