Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Sørumsand

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. februar

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Landets første høyere yrkesfaglig utdanning for baker- og konditorer! Baker- og konditorbransjen har sterkt behov for å ruste dagens bakere og konditorer for fremtiden. Bransjen er under omstilling og behovet for rett kompetanse er en viktig forutsetning for videre vekst.

NYHET!

Baker- og konditorbransjen er en bransje i omstilling, der riktig kompetanse er en forutsetning for videre vekst. Bransjen har mange små og store bedrifter lokalisert i hele Norge, som har behov for kompetanseutvikling på alle utdanningsnivåer. Ny teknologi og det grønne skiftet er sentrale drivere for utvikling og vedlikehold av kompetansen i bedriftene, men også dybdekunnskap om råvarer og moderne bakeprosess er viktig. Dersom næringen skal kunne tilpasse seg til fremtidens utfordringer, er det et behov for formalisert kompetanse over fag- og svennebrevnivå.

Gjennom bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien, har organisasjonene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge samarbeidet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i mat- og drikkebransjen.

Fagskolen i Viken er blitt tildelt midler via bransjeprogrammet til å utvikle studiet i samarbeid med baker- og konditorbransjen. Studiet Spesialisering baker- og konditorfaget  vil bidra til økt kunnskap innen bedrifts- og produksjonsledelse, produktutvikling og nødvendige kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier. 

 

Undervisningsopplegg

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er inndelt i 3 emner. Studiet organiseres som nettbasert studium med fysiske samlinger i Sørumsand, som gjennomføres på deltid på 2 semester, over 1 skoleår. Totalt omfang iberegnet egenstudier antas å være omtrent 750 timer. Utdanningen ligger på fagskolenivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Utdanningen inneholder ikke praksis.

Studiet består av tre emner. Hvert emne gir 10. studiepoeng.

  1. Råvarenes egenskaper, bruksområder og kjemi i produksjonsprosessen(10.stp.)
  2. Produksjons- og bedriftsledelse (10.stp.)
  3. Kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier (10.stp.)

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev
 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven i løpet av påfølgende semester.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Opptaksinformasjon

Oppstart på dette studiet er høsten 2024, men du kan søke allerede fra 1.februar gjennom Samordna opptak.

Ønsker du mer informasjon om hver enkelt emne, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no

Karrieremuligheter

Studiet vil bidra til å forbedre dine kunnskaper og ferdigheter som fagperson innen bakeri- og konditoribransjen, eller i lederroller innenfor sektoren. Du vil etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen