Nøkkelinformasjon

Studiested

Gjøvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0007

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1646-41

Om studiet

Helsedirektoratet ga i 2014 føringer som skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg, uansett om mor og barn er hjemme eller på sykehus. Med mer differensiert og spesialisert fødselsomsorg og brukere som stiller krav til kvalitet og medbestemmelse, stilles det store krav til yrkesutøveren.

Er du interessert i kvinner og barns liv og helsevilkår? Da kan barsel- og barnepleieryrket være noe for deg. Barsel- og barnepleie er en videreutdanning hvor du lærer å ta intiativ til å planlegge, organisere og iverksette pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og pårørende.

Etter endt utdanning kan dine arbeidsoppgaver innebære å assistere ved fødsler og barselomsorg, veilede barselkvinner i amming, samt gi omsorg og pleie av nyfødte, premature eller syke barn.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, simulering, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis.

Praksisen kan tas ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk, nyfødtintensiv-, barneavdeling eller annet relevant praksis-sted, som for eksempel barnebolig eller helsestasjon. Hvis det er mulig, legges praksisen til to ulike steder.

Studiet består av fem hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
  2. Svangerskapet
  3. Fødsel og barseltid
  4. Premature barn
  5. Barnesykepleie
  6. Praksis
  7. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev . Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1 (GK ) og VG2 (VK1 ).

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Med fagskoleutdanning som barsel- og barnepleier, vil du finne de fleste jobber innenfor føde- og barselavdeling, barnehage, asylmottak eller skole (med barn med spesielle behov) eller du kan være personlig assistent for barn.

Alle utdanninger innen