Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Videreutdanningen gir spisskompetanse innen arbeid med barn og unge med langvarige og sammensatte behov grunnet somatisk sykdom, psykiske lidelser, nedsatt fysisk funksjonsevne eller psykisk utviklingshemming.

Ny modulbasert videreutdanning åpent for opptak!

Studiet har er omfang på 60 studiepoeng med 6 fleksible emner à 10 studiepoeng. Du kan selv velge enkelte emner etter eget kompetansebehov, da modulene gjennomføres uavhengige av hverandre, noe som gjør det lettere å kombinere studiet med jobb og andre forpliktelse. Fullfører du alle seks modulene får du et vitnemål med fullført fagskolegrad.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen.

Med denne utdanningen vil du kunne bidra til å bygge opp et faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten, og bedre oppfølging og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Utdanningen er rettet mot fagarbeidere som arbeider med barn og unge innen institusjoner for helse og oppvekst. Du vil få verktøy til å vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hvert barn og hver enkelt familie.

 

Se info om aktive emner/moduler på skolens nettsider.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen