Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0002

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

1647-21

Om studiet

Høyere yrkesfaglig utdanning om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal bidra til å styrke studentens fagkompetanse, slik at den som yrkesutøver står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Utdanningens målsetning er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy etisk forståelse og kunnskaper i sitt arbeid med barn og unge, og gi en grunnleggende forståelse for viktigheten av det pedagogiske og didaktiske arbeidet i egen yrkesutøvelse

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en nettbasert utdanning med flere samlinger. 

Studieplanen inkluderer også:

 • Praksisperiode

  Denne varer i 10 uker og følger etter emne 4.

 • Gjennomføring av praksis:
  • Praksis foregår fortrinnsvis på studentens egen arbeidsplass i barnehager, skoler eller SFO.
  • Studenter som ikke er i arbeid, vil få tildelt praksisplass av skolen.
  • Denne perioden på 10 uker er sammenhengende og innebærer et endrings- og utviklingsarbeid.
 • Eksamen

  Prosjektet utført under praksis danner grunnlaget for eksamen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

 1. Etisk grunnemne i oppvekstfag
 2. Livsmestring
 3. Tidlig innsats
 4. Praksis om særskilt tilrettelegging for barn og unge
 5. Fordypning om særskilt tilrettelegging for barn og unge

Opptakskrav

 1. Relevant fagbrev:
  • Søkere må ha et fagbrev som er relevant for studiet.

    

 2. Generell studiekompetanse:
  • Alternativt, kan søkere ha generell studiekompetanse i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4.
  • I tillegg kreves autorisasjon som helsearbeider, for eksempel som sykepleier eller vernepleier.

    

 3. Realkompetanse (for søkere over 23 år):
  • Søkere som ikke oppfyller kravene under punkt 1 eller 2, og som er 23 år eller eldre, kan søke opptak basert på realkompetanse.

Søkere med fagbrev:

 • Søkere som planlegger å fullføre fagbrevet etter opptaksfristen, kan tildeles studieplass under forutsetning av at de består prøven i løpet av første semester.
 • Vedlegg lærekontrakten til søknaden din i Samordna Opptak. Dette er dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter tildeling av studieplass:

 • Takke ja til studieplassen
  • Etter at du har mottatt tilbud om studieplass og akseptert dette, er neste skritt å søke om politiattest.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes til samordna opptak.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen