Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

https://fagskolen-viken.no/studier/helsefag/barsel-og-barnepleie

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0002

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1631-15

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Utdanningen i barsel- og barnepleie gir deg opplæring i svangerskap, fødsel og barseltid, det nyfødte barnet, prematuritet og barnesykepleie. Fordypningen gir deg dybdekompetanse på det spesifikke fagfelt knyttet til barsel- og barnepleie.

Utdanningen kvalifiserer til stilling som barnepleier ved føde- og barselavdelinger, nyfødtintensivavdeling og barneavdelinger i tillegg til stilling i barnebolig og barnehjem, barnehage, asylmottak og skole samt som personlig assistent for barn.

Undervisningsopplegg

Nettbasert utdanning består av undervisning på nett, i tillegg er det obligatoriske samlinger. Det er 3 samlinger pr. semester, som går over 3 dager. Les mer i studieplanen som ligger øverst i høyre fane. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 (aktuelt for sykepleier eller vernepleier med autorisasjon).

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Med fagskoleutdanning som barsel- og barnepleier, vil du finne de fleste jobber innenfor føde- og barselavdeling, barneavdeling, nyfødtintensivavdeling, barnehage, asylmottak eller skole (med barn med spesielle behov) eller du kan være personlig assistent for barn.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen