Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Jobber du med barn, eller har du et ønske om å jobbe med barn som trenger litt ekstra tilrettelegging?

Dette studietilbudet er for deg som er fast ansatt i barnehage.

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov blant fagarbeidere og barnehageassistenter. Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov skal bidra til å styrke din fagkompetanse, slik at du står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Med denne utdanningen vil du bli en ettertraktet og reflektert yrkesutøver med høy etisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge. 

Studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO, og er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Hva lærer du?

I  barnehagen skal barna møte profesjonelle yrkesutøvere med god kompetanse og gode ferdigheter. De skal også oppleve brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid.

I løpet av studiet vil du lære om kommunikasjon, samhandling, sosial utvikling og kompetanse, som kan bidra til å fremme læring og trivsel hos barn med særskilte behov. Du vil få en innføring i pedagogiske og didaktiske metoder, samt prosesser og verktøy som bidrar til en helhetlig utvikling hos barn. Videre får du kunnskap om forhold som påvirker barns læring.

Utdanningen gjennomføres over fire semestre på deltid, og består av følgende emner:

 • Felles grunnlag for oppvekstfag
 • Pedagogikk og didaktikk
 • Barn og unge med særskilte behov
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Praksis
 • Fordypningsoppgave

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert og hele klassen starter samtidig. Utdanningen er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum.

Selv om du ikke møter dine medstudenter fysisk på skolen, vil du være del av et klassemiljø og vil bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver.

Du leverer obligatoriske arbeidskrav i løpet av studietiden. Arbeidskravene vil være både individuelle og gruppeoppgaver. Arbeidskravene må være fullført og godkjent for å kunne ta eksamen.

Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave som vurderes med karakter. Alle arbeidskrav, avsluttende emneoppgaver, praksisrapport og fordypningsoppgave må være godkjent/bestått for å få vitnemål.

Dersom du ikke er fortrolig med bruk av digitale verktøy som Word, Excel eller PowerPoint, anbefaler vi at du tar kurset «Grunnleggende innføring i Office-pakken» i forkant. Dette vil gjøre oppgavelevering og gjennomføring av eksamen enklere.

Opptakskrav

Dokumentasjon av fast ansettelse i barnehage og bekreftelse på gjennomføring av praksis

For å få plass på denne utdanningen må det bekreftes fast ansettelse i barnehage og at du kan gjennomføre praksisperioden på egen arbeidsplass. Vilkåret finner du under punktet "Praksis" lenger ned på denne siden.

Politiattest må fremlegges

Politiattest må fremlegges før studiestart og kan ikke være eldre enn 3 måneder.
For å delta i undervisningen og praksis må studenten stille med politiattest etter Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), § 27 Krav om politiattest, første ledd. Praksis gjennomføres i utdanningens 3. semester. Fagskolen Kristiania kan be om vandelskontroll ved behov.

I tillegg må du kunne dokumentere følgende formelle opptakskrav:

For å bli tatt opp som student på denne utdanningen må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

 • Realkompetanse for fagskole:
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid (f.eks. lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste).
  • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timetall.
  • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Karrieremuligheter

Etter fullført studium kvalifiserer du for å jobbe med barn med særskilte behov i barnehage- og skolesektoren eller annet barne- og ungdomsarbeid.

Du kan blant annet jobbe som/med:

 • Barnehagemedarbeider
 • SFO-relatert arbeid
 • Sports- og fritidsklubber

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge.

Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Alle utdanninger innen