Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Bjørkelangen
Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studiested Fredrikstad 750,- per halvår.

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Videreutdanningen gir spisskompetanse innen arbeid med barn og unge med langvarige og sammensatte behov grunnet somatisk sykdom, psykiske lidelser, nedsatt fysisk funksjonsevne eller psykisk utviklingshemming.

Ny modulbasert videreutdanning åpent for opptak!

Studiet har er omfang på 60 studiepoeng med 6 fleksible emner /moduler à 10 studiepoeng. Du kan selv velge enkelte emner etter eget kompetansebehov, da modulene gjennomføres uavhengige av hverandre, noe som gjør det lettere å kombinere studiet med jobb og andre forpliktelse. Fullfører du alle seks modulene får du et vitnemål med fullført fagskolegrad.

Opptakskrav

Krav til opptak jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken er fullført og bestått videregående opplæring med:

 

Relevant praksis kan være kommunale helse- og oppfølgingstjenester, enheter/institusjoner som barnehager, sfo og skoler. Dette omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling, boligtiltak, arbeids- og sysselsettingstiltak, oppsøkende tiltak, omsorgstiltak, private behandlingstiltak, institusjoner for ungdom, organiserte selvhjelpstiltak og lignende.

Opptaksinformasjon

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hver modul, ved studiested Fredrikstad og Bjørkelangen. https://fagskolen-viken.no/lokale-opptak

Ønsker du å ta mer enn en modul. Da kan du skrive dette i kommentarfeltet i søknadskjemaet.

Modulene er åpent for søknader under lokalt opptak, for studiesteder i oversikten her. 

Karrieremuligheter

Fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi oppdatert og spesialisert kompetanse i sitt arbeid med sårbare barn og unge. Utdanningen vil være aktuell ved kommunale helse- og oppfølgingstjenester, enheter/institusjoner som barnehager, SFO og skoler. Dette omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling, boligtiltak, arbeids- og sysselsettingstiltak, oppsøkende tiltak, omsorgstiltak, private behandlingstiltak, institusjoner for ungdom, organiserte selvhjelpstiltak og lignende.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad (ved 60 stp. )

Alle utdanninger innen