Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Utdanninger

Det finnes 89 utdanninger innen dette feltet.

 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, UTGÅTT KODE, SE NY (569922)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig (569944)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig (569925)
 • Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig (569930)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig (569941)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
 • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig (529901)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig (582902)