Helsefag

favoritt ikon

Fagskole

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Varighet

1 år deltid

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak og tildeles plass til de som skal gjennomføre fagprøve eller på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, UTGÅTT KODE, SE NY (569922)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig (569944)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig (569925)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig (569930)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig (569941)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • ... › Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre › Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig (529901)
 • ... › Sikkerhet, andre › Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig (582902)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barsel og barnepleie, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Barsel- og barnepleie Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Demens/alderspsyk., deltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar Lokalt opptak Lokalt opptak
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskole Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Lokalt opptak Lokalt opptak
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Kroniske sykdommer Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Psykisk helsearbeid Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Rehabilitering Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Veiledning av lærlinger Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Nordland fagskole i helse- og sosialfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid Fagskole Nordland fagskole i helse- og sosialfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse,aldring/aktiv omsorg, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseadministrasjon, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftomsorg Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Livsstils-/kroniske sykd., deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarbeid innen rusomsorg Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid Fagskole Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Lukas fagskole og kurssenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Rehabilitering Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Rehabilitering, deltid Fagskole Fagskolen i Hordaland, avd. Voss Lokalt opptak Lokalt opptak
Spes.renh. i helsetj., deltid Fagskole Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig miljøarbeid Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole Nordland fagskole i helse- og sosialfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingshemming og aldring Fagskole Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning av lærlinger, deltid Fagskole Fagskolen i Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning helse og omsorg, deltid Fagskole Levanger fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Barsel og barnepleie, deltid
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Levanger fagskole
Barsel og barnepleie, nettbasert
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Rogaland, avd. Møllehagen
Barsel- og barnepleie
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Demens/alderspsyk., deltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
 • Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs.
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Rud vgs.
Demensomsorg og alderspsykiatri
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demensomsorg og alderspsykiatri
 • NKI Nettstudier
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
 • AOF Haugaland
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet
 • AOF Haugaland
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie
 • AOF Haugaland
Fagskole Kroniske sykdommer
 • AOF Haugaland
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
 • AOF Haugaland
Fagskole Psykisk helsearbeid
 • AOF Haugaland
Fagskole Rehabilitering
 • AOF Haugaland
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • AOF Haugaland
Fagskole Veiledning av lærlinger
 • AOF Haugaland
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Helse, aldring og aktiv omsorg
 • NKI Nettstudier
Helse,aldring/aktiv omsorg, deltid
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Vestfold, Horten
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. Møllehagen
 • Fagskolen Telemark
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Helseadministrasjon, deltid
 • Fagskolen i Østfold
Kreftomsorg
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • NKI Nettstudier
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. Møllehagen
 • Fagskolen Telemark
 • Levanger fagskole
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng)
 • AOF Norge
Livsstils-/kroniske sykd., deltid
 • Fagskolen i Østfold
Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Miljøarbeid innen rusomsorg
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming (60 studiepoeng)
 • AOF Norge
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Vestfold, Horten
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. Møllehagen
 • Fagskolen Telemark
 • Levanger fagskole
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
 • Sørlandets fagskole
Psykisk helsearbeid
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Psykisk helsearbeid
 • NKI Nettstudier
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Lukas fagskole og kurssenter
Rehabilitering
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Rehabilitering, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Voss
 • Fagskolen Innlandet, Trysil vgs.
 • Levanger fagskole
Spes.renh. i helsetj., deltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
Tverrfaglig miljøarbeid
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Utviklingshemming og aldring
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Veiledning
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Veiledning av lærlinger, deltid
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Sørlandets fagskole
Veiledning helse og omsorg, deltid
 • Levanger fagskole