Helsefag

favoritt ikon

Fagskole

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Varighet

Varierer.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak og tildeles plass til de som skal gjennomføre fagprøve eller på bakgrunn av realkompetansevurdering. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, UTGÅTT KODE, SE NY (569922)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig (569944)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig (569925)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig (569930)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig (569941)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • ... › Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre › Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig (529901)
 • ... › Sikkerhet, andre › Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig (582902)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barn med særskilte behov Fagskole Fagskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn med særskilte behov (barnehage) Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barsel og barnepleie, deltid Fagskole Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskole Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Demens/alderspsyk., deltid Fagskole Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs. Lokalt opptak Lokalt opptak
Demensomsorg Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Demensomsorg Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskole Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, aldring/aktiv omsorg, deltid Fagskole Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseadministrasjon, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskole Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroniske sykdommer Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Livsstils-/kroniske sykd., deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid Fagskole Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Lukas fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Rehabilitering Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rehabilitering, deltid Fagskole Levanger fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spes.renh. i helsetj., deltid Fagskole Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole Fagskolen i Agder, Campus Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingshemming og aldring Fagskole Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning Fagskole Lukas fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning av lærlinger Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning av lærlinger, deltid Fagskole Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning helse og omsorg, deltid Fagskole Levanger fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Barn med særskilte behov
 • Fagskolen Kristiania
Barn med særskilte behov (barnehage)
 • AOF Norge
Barsel og barnepleie, deltid
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Levanger fagskole
 • Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
 • Fagskolen i Agder, Campus Grimstad
Barsel og barnepleie, nettbasert
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
Demens/alderspsyk., deltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
 • Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs.
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Rud vgs.
Demensomsorg
 • AOF Norge
Demensomsorg
 • AOF Fagskolen
Demensomsorg og alderspsykiatri
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
 • AOF Fagskolen
Helse, aldring/aktiv omsorg, deltid
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst
Helse, miljø og sikkerhet
 • AOF Fagskolen
Helseadministrasjon, deltid
 • Fagskolen i Østfold
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Levanger fagskole
 • Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst
Kroniske sykdommer
 • AOF Fagskolen
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng)
 • AOF Norge
Livsstils-/kroniske sykd., deltid
 • Fagskolen i Østfold
Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming
 • AOF Fagskolen
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
 • AOF Norge
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Levanger fagskole
 • Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst
 • Fagskolen i Agder, Campus Grimstad
Psykisk helsearbeid
 • AOF Fagskolen
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Lukas fagskole
Rehabilitering
 • AOF Fagskolen
Rehabilitering, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Voss
 • Fagskolen Innlandet, Trysil vgs.
 • Levanger fagskole
Spes.renh. i helsetj., deltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • AOF Fagskolen
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid
 • Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst
 • Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
 • Fagskolen i Agder, Campus Grimstad
Utviklingshemming og aldring
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Veiledning
 • Lukas fagskole
Veiledning av lærlinger
 • AOF Fagskolen
Veiledning av lærlinger, deltid
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Agder, Campus Grimstad
Veiledning helse og omsorg, deltid
 • Levanger fagskole