Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Utdanninger

Det finnes 60 utdanninger innen dette feltet.